МВР

ОД Враца

 

Провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Областна дирекция на МВР - Враца за срок от 12 календарни месеца”.

01 юли 2019


Документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Областна дирекция на МВР - Враца за срок от 12 календарни месеца”.

Обява 1-4 
Обява 2-4
Обява 3-4
Обява 4-4


Уведомяваме Ви, че на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срока за приемане на оферти за обособени позиции №:

9. Кафе, чай и свързани с тях продукти – до 1500 (хиляда и петстотин) лева без ДДС;

10. Безалкохолни напитки и минерална вода – до 2500 (две хиляди и петстотин) лева без ДДС;

11. Шоколадови, захарни изделия и солени изделия – до 8000 (осем хиляди) лева без ДДС;

се удължава с три  дни до 17.30 ч. на 11.07.2019 г..

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНЕ НА ФИРМА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНЕ НА ФИРМА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. СТР 2

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНЕ НА ФИРМА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. СТР 3

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНЕ НА ФИРМА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. СТР 4

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНЕ НА ФИРМА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. СТР 5

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНЕ НА ФИРМА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. СТР 6

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНЕ НА ФИРМА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. СТР 7

 30 август 2019 | 10:46