МВР

ОД Враца

 

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

 

 

О   Б   Я   В   А

 

 

Областна дирекция на МВР - Враца, обявява, че с МЗ рег. № 8121 К-641/23.01.2019 г., е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Враца

В срок от 30.01.2019 г. до 19.02.2019 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 11.30 часа  в сградата на ОД на МВР-Враца ще се приемат документите на кандидатите. Кандидатите да носят със себе си обикновена бяла картонена папка с машинка, в която ще се прилагат изискващите им се документи.Заповед за обявяване на конкурс
Протокол с  допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурсната процедура
Протокол с резултатите от етап "Изследване на физическата годност"
Изменение на протокол рег. № 369р - 5164/15.03. 2019 г. относно допуснатите до етап "Психологическо изследване"
Протокол с резултатите от част I на етап "Психологическо изследване"
Протокол с резултатите от част II на етап "Психологическо изследване"