МВР

ОД Враца

 

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР ОБЯВЯВАМ конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Враца на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Районно управление – Оряхово
Група „Криминална полиция“

- разузнавач VІ - V степен (ЕКД) - 1 (една) вакантна длъжност;

- разузнавач VІ - V степен (ИП) - 1 (една) вакантна длъжност;

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 10:30 ч. до 11:30 ч. и от 14:00 ч. до 15:00 ч. в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Враца, адрес: гр. Враца, ул. „Поп Косто Буюклийски“ № 10, телефон за допълнителна информация и справки – 092/692524

Протокол ПИ-І етап

Заповед за обявяване на конкурса

Протокол с допуснатите кандидати до участие в конкурса

Резултатите на кандидатите от етап „Изследване на физическата годност”

Протокол с резултатите от втората част на етап “Психологично изследване” - „Психодиагностично интервю“

Протокол с резултатите от етап "Заключително интервю"