МВР

ОД Враца

 

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС


Областна дирекция на МВР - Враца, обявява, че с МЗ рег. № 8121 К- 12362/24.09.2019 г., е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Враца за 5 (пет) вакантни изпълнителски длъжности „МЛАДШИ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ - СТАРШИ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ В РУ“ към отдел „Разследване“.

Кандидатите могат да намерят подробна информация за изискванията за заемане на длъжностите, необходимите документи за кандидатстване и сроковете на информационното табло в Областна дирекция на МВР - Враца, както и на сайта на дирекцията www.vratza.mvr.bg

 

В срок от 27.09.2019 г. до 16.10.2019 г. всеки работен ден от 10.30 часа до 11.30 часа и от 14.00 часа до 15.00 часа в сградата на ОД на МВР - Враца ще се приемат документите на кандидатите.

Тел. за справки: 092 692 224 и 092 692 524.


Заповед 8121K-12362/24.09.2019 г. за обявяване на конкурса

Необходими документи при кандидатстване

Протокол с кандидати допуснатите за участие в конкурсната процедура

Резултати от І част на етап "Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи"

Резултати от ІІ част на етап "Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи"

Изменение на протокол рег. № 369р-23238/18.12.2019 г.

Протокол с резултати от ПИ - I етап

Протокол с резултати от ПИ - II етап

Резултати от етап "Заключително интервю"