МВР

ОД Враца

 

КОС

ПРИЕМНИ ДНИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО КОС
07 Декември 2012 г.

НЕОБХОДИМ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ГАЗОВО, СИГНАЛНО И ПНЕВМАТИЧНО ОРЪЖИЕ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА БОЙНО И ЛОВНО ОРЪЖИЕ
08 Декември 2011 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА БОЙНО И ЛОВНО ОРЪЖИЕ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЛОВНО ОРЪЖИЕ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА БОЙНО ОРЪЖИЕ

 

ЗАБРАНИ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗОБВВПИ

 

ЧАСТТА ОТ ЗОБВВПИ, КАСАЕЩА НЕОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ

 

ТАРИФА 4 – РАЗДЕЛ I - ТАКСИ ПО ЗОБВВПИ

 

При издаване на разрешения  от  ГД „Национална полиция” София, таксите се заплащат по сметка: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ” – МВР
IBAN:  BG69  BNBG 9661 3100 1544 01 BIC на БНБ - BNBGBGSD
 

ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

08 Декември 2011 г.

 

Телефон за контакти

092/692 346