МВР

ОД Видин

 

14 март 2019

От 25 март до 31 май ще се проведе годишната техническа проверка на сиренно-оповестителната система

В населените места на област Видин ще се извършва краткотрайно задействане на сирените

За времето от 25 март до 31 май 2019 г. ще се извършва годишна техническа проверка на сиренно-оповестителната система в област Видин. 
Проверката включва краткотрайно задействане на сирените в населените места на региона.

 

Изображения

 14 март 2019 | 14:02