МВР

ОД Видин

 

16 декември 2021

Продължават съвместните дейности на ОДМВР-Видин и Полицейския инспекторат на окръг Долж – Румъния по проект, финансиран от ОЛАФ

В рамките на партньорството по проект RAISA „Повишаване на осведомеността и подобряване на методите на работа за противодействие срещу измамите при вътреобщностни придобивания (ВОП), засягащи бюджета на ЕС“, в дните от 13 до 15 декември в румънския град Арад  бе проведен втори международен семинар.
В хибридния работен формат (с физическо и онлайн присъствие) участваха   полицейски, митнически и фискални инспектори от Румъния, България и Унгария. Обмяната на опит и споделянето на добри практики допринасят за повишаване на професионалната експертиза на участниците при работата им в областта на борбата с измамите при ВОП, засягащи бюджета на ЕС.

Областна дирекция на МВР – Видин партнира на Полицейския инспекторат на окръг Долж - Румъния по проект RAISA, финансиран от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) по Програма „Херкулес III”. Основната проектна цел е подобряване на методите и техниките на разследване, както и повишаване на професионалния капацитет на служителите, участващи в борбата с измамите при вътреобщностни придобивания в страните– партньори по проекта. Съвместните дейности способстват и за създаването на професионална мрежа от служители, изправени пред предизвикателството да   противодействат на данъчните измами, засягащи бюджета на държавите в ЕС.

Програма „Херкулес III”  подпомага финансирането на дейности в сферите на превенцията и борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Изображения

 16 декември 2021 | 11:49