МВР

ОД Видин

 

09 декември 2019

Актуална информация за улеснение на гражданите при издаване на български лични документи

Справка към 20 януари за приетите заявления в звената „БДС“ при ОДМВР-Видин

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР - Видин предоставя актуална информация за броя на приетите заявления от граждани в дните от 13 до 17 януари 2020 г.: 

сектор БДС Видин   13.01.20 г.   14.01.20 г. 
15.01.20 г.    
          

 16.01.20 г.


 17.01.20 г. 
   

общо за седмицата - 467 броя
ОДМВР- Видин 85  59 68  55  47 314 
РУ - Белоградчик 7   3 3   4      2    19 
РУ - Кула  4   1  6   1    1    13 
сектор "Пътна полиция" 34  
19
 
 16   23    29   121 Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Видин, имат възможност да подават и предсрочно заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ в областта:

  • град Видин – ОД МВР-Видин,  ул.“Цар Симеон Велики“ №87;
  • град Белоградчик – РУ-Белоградчик,   пл.”Възраждане” №3;
  • град Кула – РУ-Кула,   ул.”Възраждане” №36.

Мярката е с цел облекчаване на натовареността на служителите и за удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Повече информация може да намерите тук.

Изображения

 21 януари 2020 | 14:33