МВР

ОД Видин

 

03 декември 2019

Започна операция срещу паркиране на места за хора с увреждания

Тя е част от календара на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция (TISPOL)

От 6 часа на тази сутрин до 6 часа на 4 декември се провежда специализирана полицейска операция срещу паркирането на места за хора с увреждания. Тя е част от календара на TISPOL и аналогични действия се провеждат във всички страни-членки. 
В рамките на акцията пътните полицаи в цялата страна ще осъществяват контрол в населените места с акцент паркинги пред обществени сгради, търговски обекти, пазари и други, предназначени за паркиране и престой места за пътни транспортни средства на хора с трайни увреждания. 
Припомняме, че съгласно Закона за движение по пътищата санкцията за нарушителите, които паркират на инвалидно място, е в размер на 200 лева.

Изображения

 03 декември 2019 | 13:20