МВР

ОД Видин

 

17 октомври 2019

РД ПБЗН – Видин проведе пожаро-тактическо учение. Участваха сили на Единната спасителна система /ЕСС/

Висок професионализъм, отлична координация и синхрон в действията си демонстрираха днес сили на основните съставни части от Единната спасителна система в област Видин.
Готовността им за реакция при кризисна ситуация бе тествана чрез пожаро-тактическо учение, предхождано от щабна тренировка.
Екипите проиграха ситуация по  ликвидиране на промишлена авария с изтичане на опасни вещества в атмосферата (амоняк) и последвал пожар  на територията на „Видахим” АД - Видин.
В тренировъчните действия участваха служители на РД ПБЗН  и РС ПБЗН - Видин, ОД МВР - Видин, екип на Центъра за спешна медицинска помощ,  сектор „Специализирани оперативни дейности“ при РД ПБЗН–Монтана, Доброволното формирование на  община Видин.

Пожаро-тактическото учение е заложено в тематичния план на РДПБЗН-Видин и цели тестване на  готовността и взаимодействието на институциите за реакция при кризисна ситуация.

Изображения

 22 октомври 2019 | 09:57