МВР

ОД Видин

 

04 октомври 2021

Продължават съвместните дейности на ОДМВР-Видин и Полицейския инспекторат на окръг Долж – Румъния по проект, финансиран от ОЛАФ

Областна дирекция на МВР – Видин е партньор на Полицейския инспекторат на окръг Долж - Румъния по проект RAISA „Повишаване на осведомеността и подобряване на методите на работа за противодействие срещу измамите при вътреобщностни придобивания (ВОП), засягащи бюджета на ЕС.“, финансиран от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) по Програма „Херкулес III”.

Проектът стартира в румънския град Крайова през месец февруари 2020 г. Епидемиологичната обстановка в Европа и наложените ограничения от здравните власти отложиха временно дейностите. През месец август т.г. съвместните семинари на партньорите продължиха в гр. Алба Юлия. За времето от 28 септември до 1 октомври 2021 г. в гр. Брашов бе проведена поредната дейност по проекта с участието на полицейски, митнически и фискални инспектори от Румъния, България и Унгария. Участниците споделиха опит и добри практики в рамките на два дискусионни формата.

Основната проектна цел е подобряване на методите и техниките на разследване, както и повишаване на професионалния капацитет на служителите, участващи в борбата с измамите при вътреобщностни придобивания в страните – партньори по проекта. Проектът цели също и създаването на професионална мрежа от служители в страните – партньори по проекта, за противодействие на данъчни измами, засягащи бюджета на държавите в ЕС.

Програма „Херкулес III” има за своя основна цел да подпомага финансирането на дейности в сферите на превенцията и борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Изображения

 05 октомври 2021 | 10:06