МВР

ОД Видин

 

04 октомври 2019

ОД МВР - Видин с превантивни мерки и контрол за безопасно протичане на новия ловен сезон за местен дребен и едър дивеч

Полицейски служители инструктираха председателите на ловните дружинки от видинското Ловно-рибарско дружество

В работния формат днес участваха д-р Валери Велков от Областната дирекция по безопасност на храните, инж. Радослав Николов – директор на Държавното горско стопанство, Илия Георгиев -  председател на Ловно-рибарско дружество–Видин и председателите на ловните дружинки. 
Полицейският инструктаж бе проведен във връзка с откриването - утре, на ловния сезон за местен дребен и едър дивеч и групов лов на дива свиня.
Мартин Марков – полицейски инспектор  „Контрол на общоопасните средства“ в отдел „Охранителна полиция“ на ОДМВР-Видин отново напомни основните правила за безопасно ловуване:

  • участниците в лова задължително да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят;
  • стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети;
  • стриктен контрол при пренасянето на огнестрелното оръжие, което се осъществява в затворен транспортен куфар или в калъф с поставено заключващо устройство на спусъка и без патрон в патронника.


Извършеният анализ, от сектор „Контрол на общоопасните средства“ в ГДНП-МВР, извежда като най-чести причини за допуснати предишни инциденти стрелбата по шум или неясно видима цел; използването на сачми с диаметър над 6 мм по време на групов лов на дива свиня; неправилното боравене с огнестрелно оръжие (до неговата употреба, то не следва да е заредено, винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно); самоволното напускане на позицията, определена от ръководителя на лова и употребата на алкохол и/или упойващи вещества.

Изображения

 09 октомври 2019 | 15:04