МВР

ОД Видин

 

30 септември 2019

Конкурс за четири вакантни длъжности „младши разследващ полицай - старши разследващ полицай“ в районните управления на ОДМВР - Видин

Документите на кандидатите за участие в конкурса ще се приемат от 1 до 21 октомври 2019 г. включително

Конкурсът, обявен със заповед на министъра на вътрешните работи, е  за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин на вакантни изпълнителски длъжности:
Отдел „Разследване“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 4 (четири) вакантни длъжности.
Документи на кандидати ще се приемат всеки делничен ден от 1 до 21 октомври 2019 г. в ОД МВР - Видин, ул.”Цар Симеон Велики” №87. За връзка с „Човешки ресурси“ в областната дирекция – тел. 094/694-444 и тел. 094 694-368. 
Съобщение за конкурса е публикувано във в-к „Ние”, бр. 71 от 30 септември  2019 г., а информация - в интернет - страницата на ОДМВР – Видин, рубрика "Конкурси".

Последваща информация, за хода на конкурса, ще бъде публикувана в електронната страница в интернет на Дирекция „Човешки ресурси” – МВР, в рубриката „Конкурси и обяви”, след заповедта, обявяваща конкурса за ОДМВР-Видин: Дирекция "ЧР" - МВР - конкурс на ОД МВР - Видин.

 

Изображения

 01 октомври 2019 | 09:30