МВР

ОД Видин

 

23 април 2021

АМВР – кандидатстудентска кампания 2021

Кандидатите за курсанти подават документи в ОДМВР по местоживеене в срок до 3 юни

Информация, свързана кандидатстудентската кампания, можете да намерите на интернет страницата на Академията на МВР в меню „Прием на курсанти, студенти и докторанти“.

Приемът на документи за кандидатстване в АМВР ще продължи 
до 3 юни 2021 г.

Изображения

 23 април 2021 | 10:59