МВР

ОД Видин

 

02 януари 2019

16 населени места ще посетят мобилните екипи на ОДМВР-Видин през месец януари 2019 г.

През януари мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“  и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят населени места в общините Грамада, Димово, Видин, Ружинци, Белоградчик, Макреш и Кула.

 

График за срещите

 

8 януари 2019 г.

община Грамада

село Тошевци – 11 часа;

град Грамада  – 13 часа.

община Димово

село Острокапци – 15 часа;

село Рабиша – 16 часа.

 

15 януари 2019 г.

община Видин

село Плакудер – 10 часа;

село Динковица – 11 часа.

община Димово

село Карбинци – 13 часа; 

село Медовница – 15 часа.

 

22 януари 2019 г.

община Ружинци

село Гюргич – 11 часа;

село Плешивец – 12 часа;

община Белоградчик

село Боровица – 14 часа;

село Гранитово – 15 часа.

 

29 януари 2019 г.

община Макреш

село Подгоре – 10 часа;

село Раковица – 11 часа;

община Кула

село Старопатица – 13 часа;

село Коста Перчово – 15 часа.

 

Изображения

 03 януари 2019 | 09:28