МВР

ОД Видин

 

Обявление: Конкурс за длъжността СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при ОДМВР- Видин

17 май 2018

О Б Я В Л Е Н И Е за конкурс за длъжността:

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - Видин, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво - 6.


Обявление за конкурса

 17 май 2018 | 16:02