МВР

ОД Видин

 

Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР в Областна дирекция на МВР - Видин. Осем вакантни младши изпълнителски длъжности

08 сеп 2016

Документи на кандидати ще се приемат от 9 до 19 септември включително

На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от ЗМВР и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР, е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Видин за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

1. Районно управление - Видин
1.1. Сектор „Охранителна полиция”
Група „Охрана на обществения ред”
полицай - старши полицай - 4 (четири) вакантни длъжности;


1.2. Участък - Нов път
- полицай - старши полицай - 1
(една) вакантна длъжност;


1.3. Участък - Арчар
- полицай - старши полицай - 1
(една) вакантна длъжност;


2. Районно управление - Белоградчик
Група „Охранителна полиция”
полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;


3. Районно управление - Кула
Група „Охранителна полиция”
- полицай - старши полицай  (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност.

Съобщение за конкурса е публикувано във в-к „Ние” от 08.09.2016.

В 10 (десет) дневен срок, считано от деня, следващ публикуването на обявлението във вестник „Ние” - от 09.09.2016г. до 19.09.2016г. включително, кандидатите могат да подадат заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта и представят необходимите документи.

Документите за участие в конкурса се подават в сектор “Човешки ресурси” при Областна дирекция на МВР - Видин, адрес: гр.Видин, ул.“Цар Симеон Велики” №87. Тел. за контакт: 094/694-368

Обявата за конкурса е поставена и на информационното табло във фоайето на ОДМВР-Видин, ул."Цар Симеон Велики"87. 

 

 

 

 23 май 2017 | 16:21