МВР

ОД Видин

 

Конкурс за назначаване на държавна служба в ОД МВР - Видин. 5 (пет) вакантни длъжнасти полицай – старши полицай /водач на патрулен автомобил/ и 4 (четири) вакантни длъжности полицай – старши полицай

06 ное 2017

На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и член 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,

ОБЯВЯВАМ:

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Видин за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

- полицай – старши полицай (ВПА) – 5 (пет) вакантни длъжности;
- полицай – старши полицай – 4 (четири) вакантни длъжности.

Заповед № 8121К-7665/25.10.2017 г.

Съобщение за конкурса е публикувано във в-к „Ние” от 6 ноември 2017 г.

Документи на кандидати ще се приемат от 7 до 20 ноември 2017 г. включително – всеки делничен ден от 14.00 до 17.00 часа в ОДМВР-Видин, ул.”Цар Симеон Велики” №87.

За връзка – тел. 094 694-368

Обявата за конкурса е поставена на информационните табла във фоайето на ОДМВР-Видин и районните управления в Белоградчик и Кула.

ВАЖНО: Последващата информация, за хода на конкурса, ще бъде публикувана в електронната страница в интернет на Дирекция „Човешки ресурси” – МВР, в рубриката „Конкурси и обяви”, след заповедта, обявяваща конкурса за ОДМВР-Видин: Дирекция "ЧР"-МВР - конкурс на ОД МВР-Видин.

 

 17 май 2018 | 16:02