МВР

ОД Видин

 

Конкурс за две вакантни длъжности полицай – старши полицай в РУ-Белоградчик. Документи на кандидати ще се приемат до 27 февруари включително

18 фев 2020

Със заповед на министъра на вътрешните работи е обявен конкурс  за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Районно управление - Белоградчик
- полицай – старши полицай – 2 (две)
 вакантни длъжности.

Документите за участие в конкурса се подават до 27 февруари включително в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – Видин, адрес: гр. Видин, ул. “Цар Симеон Велики” № 87.

Съобщение за конкурса е публикувано във в-к Ние, бр.7/2020 г.

Телефон за контакт с „Човешки ресурси“- 094 694 368

Заповед №8121К-2328/11.02.2020 г.

ВАЖНО: Последващата информация, за хода на конкурса, ще бъде публикувана в електронната страница в интернет на Дирекция „Човешки ресурси” – МВР, в рубриката „Конкурси и обяви”, след заповедта, обявяваща конкурса за ОДМВР-Видин: Д"ЧР"-МВР

 18 февруари 2020 | 11:05