МВР

ОД Видин

 

Новини

От сектор „Пътна полиция“ - Видин напомнят реда и начина за плащане на глоби по Закона за движението по пътищата

Глобите по Закона за движението по пътищата се заплащат само по сметката, посочена в електронния фиш, наказателното постановление или фиша. Не се допуска заплащане на глоба чрез пари в брой на мястото на извършването на нарушението или проверката. Ако глобата по фиш или наказателно постановление е за извършено нарушение преди 2019 г., задължително проверете коя е актуалната към момента банкова сметка, по която трябва да преведете дължимата сума.

Информация за актуалните банкови сметки за плащане на глобите по Закона за движението по пътищата може намерите на адрес: http://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема: „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“, подтема „Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения“.

Глобите може да се заплатят по един от следните начини:

 •  чрез Портала за електронни административни услуги на МВР (онлайн) на адрес: https://e-uslugi.mvr.bg/;
 • чрез ПОС терминално устрайство в структура на МВР. Списъкът на структурите на МВР, в които има ПОС, е на адрес: https://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема: „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“, подтема „Картови плащания чрез терминални устройства ПОС на глоби по Закона за движението по пътищата в структури на МВР“;
 • в банка;
 • чрез пощенски запис;
 • чрез интернет банкиране;
 • чрез каси за парични преводи;
 • чрез КЕШ-терминали.

  Отразяването на плащането на глобата в системата на МВР е автоматизиран процес. Ако е допусната грешка при налагането на превода за глобата, този процес не се активизира и глобата остава в системата като неплатена. Тези грешки се отстраняват чрез разглеждането на всеки отделен случай след проверка за реално постъпили средства и други данни за превода, които да потвърдят, че той се отнася за конкретното задължение.

  Законът за движението по пътищата дава възможност на собственика или на този, на когото е предоставено моторното превозно средство, в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш (серия „К“ за скорост) да заплати глобата или да предостави данни за извършителя на нарушението. Данните за извършителя на нарушението и копие от неговото свидетелство за управление на МПС се предоставят в съответната структура на МВР, издала електронния фиш, чрез писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата. В тези случаи на лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш за извършеното нарушение, а първоначално издаденият електронен фиш се анулира.

  Най-често допусканите грешки при плащане на електронен фиш, фиш или наказателно постановление са:

 • неправилно посочено име на задължено лице. ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ е това, посочено в електронния фиш, фиша или наказателното постановление, а не това, което превежда средствата по глобата;
 • неправилно изписани имена на задълженото лице. Имената трябва да се изписват на официалния за страната език чрез използване на символи от официалната азбука, т.е. на български език на кирилица. Изключения се допускат само за чужди граждани, като при тях в преводното нареждане/вносната бележка за плащане от/към бюджета трябва да се попълнят имената със символите, използвани в електронния фиш, фиша, наказателното постановление;
 • неправилно посочен идентификатор (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК). Ако в електронния фиш е посочено ЕГН на задълженото лице, то в платежния документ трябва да се посочи ЕГН. Съответно ако в електронния фиш е посочено ЕИК, то в платежния документ трябва да се посочи ЕИК;
 • независимо, че собственикът на МПС, с което е извършено нарушението, е подал писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата за анулиране на първоначално издадения електронен фиш, се извършва заплащане на глобата. След подаването на писмена декларация в законово установения 14-дневен срок от получаването на електронния фиш глобата не е дължима за собственика на МПС. Тя ще бъде дължима за посоченото в писмената декларация лице, след като издаденият на негово име нов електронен фиш му бъде връчен. Най-често описаната грешка се допуска от физическите (ЕТ) и юридическите лица;
 • независимо, че е подадена писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата за анулиране на първоначално издадения електронен фиш, собственикът на МПС предоставя електронния фиш на реалния извършител и той заплаща глобата, а не изчаква издаването и връчването на новия електронен фиш. Най-често описаната грешка се допуска от физическите (ЕТ) и юридическите лица;

  ЗАБЕЛЕЖКА: За описаните два случая е важно да се има предвид, че заплащането на електронен фиш, за който е подадена писмена декларация за анулирането му, създава проблеми както за собственика на МПС, с което е извършено нарушението, така и за реалния извършител на нарушението, а така също и за органите на МВР, които трябва да анулират единия и да издадат другия електронен фиш!

  - липса на серия на фиша или на електронния фиш. Те задължително имат серия, която трябва да се изпише в преводното нареждане/вносната бележка за плащане от/към бюджета;

 • липса на номер на фиша, електронния фиш или наказателното постановление. Често се изписват словесни изрази, в които липсва информация за конкретното задължение или серията и номерът са изписани последни и попадат извън максимално позволения брой знаци на съответния банков ред в преводното нареждане;
 • вместо номер на наказателното постановление се изписва номер на акта за установяване на административното нарушение или номер на автомобила, с който е извършено нарушението;
 • сумата за глобата е неточна;
 • сумата е платена в 70% от размера извън определения в чл. 189, ал. 9 на Закона за движението по пътищата срок. С 30% отстъпка може да се заплати САМО електронен фиш (серия „К“ за нарушение на скоростния режим) в определения от закона срок. За фишове и наказателни постановления отстъпка при плащането на глобата няма;
 • посочената банкова сметка е неправилна. Глобите по електронен фиш за нарушение на скоростта (серия „К“) се плащат по сметка, различна от сметката за фиш и наказателно постановление и от сметката за глоби по Кодекса за застраховането;
 • плащане на две и повече глоби с едно платежно нареждане. Недопустимо е плащането на електронен фиш и наказателно постановление, например, с едно платежно нареждане, както и по една и съща банкова сметка;
 • технически грешки, допуснати при изписването на име, ЕГН (ЕИК или ЛНЧ), номер на документ, и др.

Повече информация може да намерите на адрес: https://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“.

17 апр 2019

256 нарушения установили пътните полицаи в област Видин при 24-часовата операция за контрол на скоростта

От 6 часа вчера до 6 часа тази сутрин на територията на област Видин бе проведена операция „24 часа скорост“. В проверките участваха 10 пътни полицаи. Точките за контрол в региона, съобразени по време и място с интензивността на движението, бяха 14.

С наличните технически средства (една тринога и три мобилни камери) униформените установили 256 нарушения на скоростта – 215 от тях през светлата част на денонощието, а 41 през нощта.

В хода на операцията били констатирани 44 случая на превишаване на скоростта в населени места.

При проверките, контролиращите установили и други 12 нарушения на различни разпоредби на Закона за движение по пътищата, по които е взето административно отношение.

Засиленият контрол ще продължи до края на седмицата в рамките на провежданата на територията на цялата страна операция по линия на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция TISPOL. Целта е насочване на вниманието към превишената скорост – една от причините за възникване на тежки катастрофи с най-много жертви и ранени. 

03 апр 2019

Засилен контрол на скоростните режими ще осъществяват пътните полицаи през текущата седмица

Операция „24 часа скорост“ - от 6 часа на 2 април до 6 часа на 3 април

От днес до 7 април на територията на цялата страна ще се проведе специализирана полицейска операция за контрол на скоростта по линия на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция TISPOL. Аналогични действия ще има в цяла Европа. Целта на операцията е насочване на вниманието към превишената скорост - една от основните причини за възникване на тежки пътнотранспортни произшествия с най-много жертви и ранени.

От 6 часа на 2 април до 6 часа на 3 април пътните полицаи ще проведат   традиционната операция „24 часа скорост“  - в рамките на едно денонощие ще има изключително интензивни проверки.

Точките за контрол на скоростта на територията на област Видин ще бъдат съобразени по време и място с интензивността на движението - в участъците по пътищата, където има условия за управление на МПС с висока скорост. При проверките униформените ще използват всички налични технически средства за контрол на скоростта.

145 нарушения бяха установили пътните полицаи при 24-часовата операция за контрол на скоростта, проведена през април м.г. в област Видин.

01 апр 2019

Мобилните екипи на ОД МВР-Видин ще посетят 16 населени места през месец април

Екипите, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“,  секторите „Противодействие на криминалната престъпност“  и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят през март 16 населени места в  шест от общините на област Видин.

График за срещите

 

3 април 2019 г.

община Видин

с.Покрайна – 10.00 часа

с.Кутово - 11.00 часа

община Брегово:

с.  Гъмзово – 14.00 часа

с. Делейна – 15.00 часа 

 

10 април 2019 г.

община Димово

с.Яньовец – 10.00 часа

с.Фалковец – 11.00 часа

община Белоградчик

с.Чифлик – 13.00 часа

с.Пролазница – 14.00 часа

 

17 април 2019 г.

община Димово

с.Гара Орешец – 10.00 часа

с.Орешец – 11.00 часа

община Чупрене

с.Чупрене – 14.00 часа

с.Върбово – 15.00 часа

 

24 април 2019 г.

община Кула

с.Големаново  – 10.00 часа

с.Цар Петрово– 11.00 часа

община Видин

с.Цар Симеоново – 14.00 часа

с.Гайтанци - 15.00 часа 

 

01 апр 2019

Археологически находки, носещи белези на предмети от античността, иззели вчера служители на РУ-Видин

Двама младежи от Арчар са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа

Двама жители на Арчар – на 18 и 19 години, са задържани в полицейския арест за незаконни изкопни дейности в частен имот на ул.“Калето“ в селото. Униформени заловили младежите в момент на извършване на разкопки с лопата, кирка, шпакла и металотърсач.
Оперативна група посетила местопроизшествието и направила оглед.
При личен обиск, в джоб на връхната дреха на 19– годишния, служителите на реда открили 14 монетовидни предмети, покрити с патина и земна пръст.
Последвало претърсване в имот, обитаван от същия младеж, в Арчар. Там, разследващите установили още 31 находки – част от каменна колона, 10 каменни топки, предмети с различни форми,  покрити с патина и пръст.
Артефактите са иззети по надлежния ред, предстои назначаване на историко-археологическа експертиза.
Работата по случая продължава, в РУ-Видин е образувано досъдебно производство

27 мар 2019

Директорът на ОДМВР-Видин поздрави румънските полицаи в Крайова по случай професионалния празник

Старши комисар Петър Коцин – директор на ОДМВР-Видин  и главен инспектор Малин Ницов – началник на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ участваха в тържествата, организирани в Крайова на 25 март по случай  Деня на румънската полиция.

Представителите на видинската областна дирекция положиха венец пред паметника на загиналите при изпълнение на служебния си дълг   полицаи от окръг Долж.

Установените дългогодишни  контакти между ОД МВР - Видин и Полицейски инспекторат на окръг Долж, партньорството и приятелството между полицаите от двете страни на река Дунав, ще продължават  да се развиват активно в името на сигурността на хората и бъдещето на нашите деца, отбеляза в приветствието си  старши комисар Коцин.  Той връчи поздравителен адрес и плакет на главен комисар Константин Николеску - началник на  Полицейския инспекторат в Крайова.

В тържествата участваха и полицейски делегации от Враца, Сърбия и Полша.

 

26 мар 2019