МВР

ОД Видин

 

24 ное 2021

Рискът от пожари нараства през отоплителния сезон

Видинските огнеборци припомнят мерките за пожарна безопасност

Масовото използване на локални отоплителни уреди (електрически, на твърдо, течно и газообразно гориво) усложнява пожарната обстановка през зимните месеци. Увеличава се опасността от възникване на пожари, ако не са предприети необходимите мерки за безопасност.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин апелира към жителите на региона: Бъдете внимателни и отговорни през отоплителния сезон на 2020/2021 година.

Огнеборците припомнят правилата за пожаробезопасна експлоатация на различните видове отоплителни уреди:

При отопление с електрически уреди:

 • Използвайте само стандартни и технически изправни отоплителни и нагревателни уреди, поставени на огнеустойчиви подложки, далеч от горими и леснозапалими материали;
 • Не използвайте самоделни и с неясен произход и качество уреди;
 • Изключвайте уредите с реотани, когато нямат наблюдение и контрол от възрастен човек; преди лягане за сън; когато спре тока; преди да излезете навън;
 • Спазвайте инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите; 
 • Не оставяйте отоплителните уреди да работят без наблюдение;
 • Проверете изправността на електрическата инсталация;

 

Ако се отоплявате с уреди, работещи с твърдо гориво:

 • Не използвайте самоделни и с неясен произход и качество уреди;
 • Уверете се, че огънят от печката няма да се разпространи извън нея;
 • Съхранявайте горими и леснозапалими материали далеч от печките;
 • Не разпалвайте отоплителните уреди на твърдо гориво със запалителни течности;
 • Поставете под отоплителния уред негорима подложка, която да излиза отстрани поне на 25 см., а отпред най-малко на 50 см., ако подът под него е горим;
 • Съхранявайте твърдото гориво извън жилищните помещения;
 • Не оставяйте отоплителните уреди да работят без наблюдение;
 • Спазвайте инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите;
 • Не забравяйте комините – те трябва да са измазани и без пукнатини; периодично да се почистват от натрупаните в тях сажди; димоотводите (кюнците) да се монтират стабилно укрепени и на безопасно разстояние от горими материали и конструкции; не зауствайте димоотводите във вентилационните тръби и шахти.

 

Ако се отоплявате с уреди, работещи с течно гориво:

 • Не използвайте самоделни и с неясен произход и качество уреди;
 • Уверете се, че огънят от печката няма да се разпространи извън нея;
 • Съхранявайте горими и леснозапалими материали далеч от печките;
 • Не запалвайте топла /неизстинала/ нафтова печка – това може да доведе до взрив;
 • Проветрявайтередовно помещенията;
 • Съхранявайтегоривото само в метални съдове и извън жилищните помещения;
 • Спазвайте инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите;

 

Ако се отоплявате с уреди, работещи с газ пропан-бутан:

 • Поддържайте газовото оборудване в състояние, осигуряващо спазването на изискванията за безопасност, като извършвате замяна на празна за пълна бутилка от обекти за продажба на бутилки и газ, оторизирани от държавните органи за технически надзор;
 • Не използвайте стари бутилки, които не са преминали технически преглед;
 • Не използвайте редуцил-вентили, които не са предназначени за битови бутилки с газ;
 • Не използвайте стари редуцил-вентили с обгорени или напукани уплътнения;
 • Не използвайте стари и напукани маркучи и такива по-дълги от 1,5 метра;
 • Не поставяйте газовите бутилки в близост до източници на топлина;
 • Не допускайте повече от две бутилки в едно помещение;
 • Не допускайте небрежност при транспортиране, съхраняване и използване на бутилки с газ.

 

При възникване на пожар сигнализирайте незабавно на телефон 112.

Без да поемате излишен личен риск  опитайте се да загасите пожара с пожарогасител или с подръчни средства.

Спрете гасенето на пожара, ако забележите, че той се разпространява към горната част на помещението или в посока изхода и незабавно излезте навън.

Затворете прозорците и вратите на помещенията преди да ги напуснете.

Актуална информация за улеснение на гражданите при издаване на български лични документи

Справка към 22 ноември за приети заявления и връчени български лични документи в звената "БДС" при ОДМВР-Видин

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР - Видин предоставя актуална информация за броя на приетите заявления и връчените български лични документи в делничните дни на изминалата седмица: 

 

15.11.2021 г.

понеделник

16.11.2021 г.

вторник

17.11.2021 г.

сряда

18.11.2021 г.

четвъртък

19.11.2021 г.

петък

 

Общо

 

ОДМВР - Видин

приети заявления/

връчени БЛД

приети заявления/

връчени БЛД

приети заявления/

връчени БЛД

приети заявления/

връчени БЛД

приети заявления/

връчени БЛД

 

666/575

Сектор БДС

95/54

98/60

79/60

85/61

58/118

415/353

РУ - Белоградчик

15/15

6/12

13/9

7/17

7/22

48/75

РУ - Кула

15/2

13/5

21/12

10/5

10/9

59/33

Сектор Пътна полиция

31/26

35/25

28/23

30/16

20/24

144/114

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Видин, имат възможност да подават и предсрочно заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ в областта:

 • гр. Видин – ОД МВР-Видин,  ул.“Цар Симеон Велики“ №87;
 • гр. Белоградчик – РУ-Белоградчик,   пл.”Възраждане” №3;
 • гр. Кула – РУ-Кула,   ул.”Възраждане” №36.

Мярката е с цел облекчаване на натовареността на служителите и за удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

22 ное 2021

Денят на балотажа в област Видин премина и приключи в спокойна обстановка

Изборният процес в секциите на територията на региона приключи, полицейската охрана на място продължава. Служителите на МВР ще съпровождат  транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от всички СИК в РИК. Създадена е организация и за ескортиране на представителите на РИК до ЦИК.

Изборният ден в област Видин премина в спокойна обстановка, без нарушения на обществения ред и без инциденти. На един сигнал, постъпил днес на тел.112, са реагирали полицейските служители. Едно удостоверение за гласуване, след подадено заявление от гражданин, е издадено в сектор „Български документи за самоличност“.

Към момента обстановката в областта е спокойна, дeжypнитe пoлицeйcĸи eĸипи ocтaвaт в гoтoвнocт зa peaгиpaнe пpи възниĸнaлa нeoбxoдимocт.

21 ное 2021

Денят на балотажа в област Видин започна в спокойна обстановка

Вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България започна спокойно, през изминалата нощ в региона няма регистрирани нарушения на обществения ред.

Всички секционни избирателни комисии (СИК) се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи. Охраната ще продължи до обявяване края на изборния ден, транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от СИК в РИК.

Оперативният щаб на ОДМВР-Видин работи в постоянна комуникация с институциите, ангажирани в изборния процес. Продължава прилагането на всички необходими мерки за охрана на обществения ред, пожарна безопасност и осигуряване на спокойното протичане на изборния ден.

Сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес, могат да се подават на тел. 112, на денонощната линия 02/90 112 98, e-mail: [email protected], както и на място в областната дирекция и районните управления във Видин, Белоградчик и Кула.

Сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Видин и звената в РУ-Белоградчик и РУ-Кула, ще съдействат на българските граждани без валидни документи за самоличност
Днес, гишетата в паспортните служби ще работят до 19.00 часа, служителите ще издават удостоверения (за изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок лични карти) с оглед гражданите да могат да упражнят избирателните си права.

21 ное 2021

ЗА ОД НА МВР ВИДИН

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО