МВР

ОД Видин

 

26 фев 2021

Засилени проверки за управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества

От днес до 3 март на територията на цялата страна ще се проведе специализирана полицейска операция по пътна безопасност. Този път акцент в контролната дейност ще бъде поставен върху водачите, които си позволяват да шофират след употреба на алкохол и/или наркотични вещества и техните аналози.

От началото на м. февруари т.г. при извършени проверки в област Видин полицейските служители са засекли четирима водачи, управлявали МПС след употреба на наркотици и петима водачи, шофирали автомобили след употреба на алкохол над 1,2 промила. По случаите са образувани общо 9 бързи и досъдебни производства. 
През 2020 г. 20 водачи са били засечени да управляват МПС след употреба на наркотични вещества, по случаите са образувани 20 досъдебни производства. През 2020 г. на 68 водачи - засечени при проверки по пътищата в региона да управляват МПС след употреба на алкохол, са били съставени 68 акта.

В дните до 3 март, контролните действия на Пътна полиция ще се извършват предимно в сутрешните и вечерни часове, а в хода им ще се проверява за наличие на сключена валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, невръчени електронни фишове, както и за незаплатени глоби, наложени по ЗДвП.

Актуална информация за улеснение на гражданите при издаване на български лични документи

Справка към 22 февруари за приети заявления и връчени български лични документи в звената "БДС" при ОДМВР-Видин

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР - Видин предоставя актуална информация за броя на приетите заявления и връчените български лични документи в делничните дни на изминалата седмица: 

 

15.02.2021 г.

понеделник

16.02.2021 г.

вторник

17.02.2021 г.

сряда

18.02.2021 г.

четвъртък

19.02.2021 г.

петък

 

Общо

 

ОДМВР - Видин

приети заявления/

връчени БЛД

приети заявления/

връчени БЛД

приети заявления/

връчени БЛД

приети заявления/

връчени БЛД

приети заявления/

връчени БЛД

 

501/575

Сектор БДС

68/83

58/66

51/57

50/52

46/65

273/323

РУ - Белоградчик

12/20

9/14

8/6

10/11

4/9

43/60

РУ - Кула

5/1

6/3

5/2

2/3

4/6

22/15

Сектор Пътна полиция

27/27

35/30

21/37

39/43

41/40

163/177

 

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Видин, имат възможност да подават и предсрочно заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ в областта:

  • гр. Видин – ОД МВР-Видин,  ул.“Цар Симеон Велики“ №87;
  • гр. Белоградчик – РУ-Белоградчик,   пл.”Възраждане” №3;
  • гр. Кула – РУ-Кула,   ул.”Възраждане” №36.

Мярката е с цел облекчаване на натовареността на служителите и за удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

22 фев 2021

Несъобразената скорост и отнемането на предимство са сред най-честите причини за катастрофи в региона, сочи годишният отчет-анализ на сектор „Пътна полиция“-Видин

През 2020 г. на територията на област Видин са възникнали  общо 338 пътнотранспортни произшествия (от тях 95 тежки) с  14 жертви и 124 ранени лица.

Най-много катастрофи са били регистрирани през месец септември – 43 броя, а най-малко през месец април - 19 броя.

При 31 катастрофи, регистрирани през месец август са загинали петима души, а 21 са били ранени.

Пет от жертвите при пътнотранспортни произшествия през 2020 г. са били пешеходци. Трима от тях са се движили през тъмната част на денонощието извън населени места, без светлоотразителни елементи по дрехите. Двама пешеходци са загинали през светлата част на денонощието, блъснати от автомобили в населени места (Видин и Брегово).

Най-голям брой пътни инциденти са възникнали на територията на община Видин (201 катастрофи с 9 жертви и 66 ранени), следвана от община Димово (55 катастрофи с един загинал и 30 ранени).  Най-малко пътни произшествия са били регистрирани на териториите на общините Бойница (една катастрофа) и Грамада (две катастрофи). По три катастрофи са били регистрирани на териториите на общините Макреш и Чупрене.

Пътнотранспортни произшествия по място на настъпване

Място на настъпване

брой ПТП

загинали

ранени

В населени места

198

7

67

І клас

69

2

13

ІІ клас

27

0

21

ІІІ клас

38

5

20

Общински пътища

6

0

3

Управлението на МПС със скорости несъобразени с конкретните пътни и атмосферни условия и отнемането на предимство са сред най-честите нарушения на шофьорите, водещи до пътни инциденти. Несъобразената скорост е  била причина за 106 пътнотранспортни произшествия със 7 жертви и 54 ранени. Отнемането на предимство е причината за  45 катастрофи с 22-ма пострадали. Неспазването на дистанция е довело до 20 пътнотранспортни произшествия с шестима ранени, а внезапната промяна на посоката на движение е предизвикала 21 катастрофи с една жертва и четирима ранени.

В хода на извършените проверки и проведените специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата в област Видин през 2020 г. полицейските служители констатирали 28753 нарушения и съставили 5185 акта и 23705 фиша (в това число електронни).
За установените 14304 нарушения на скоростните режими били съставени 8 акта и 14296 електронни фиша.
За неизползване на обезопасителен колан/каска пътните полицаи съставили 1230 акта и 809 фиша.
159 неправоспособни водачи били установени и санкционирани при проверки по пътищата в областта.
На 68 водачи, засечени през 2020 г. да управляват МПС след употреба на алкохол, са били съставени 68 акта. (През 2019 г. водачите, установени да шофират след употреба на алкохол били 125).
През 2020 г. 20 водачи били засечени да управляват МПС след употреба на наркотични вещества, по случаите са образувани 20 досъдебни производства. (През 2019 г. шофьорите, засечени зад волана след употреба на наркотични вещества са били 18).

17 фев 2021

През 2020 г. пожарите с материални загуби в област Видин са били 128, а пожарите без щети – 457

Проявената небрежност при боравене с открит огън е най-честата причина за тях, сочи годишен отчет-анализ на РДПБЗН-Видин

През 2020 г. екипите от структурните звена на РДПБЗН–Видин са обслужили 957 произшествия (при 1388 за 2019 г.).
Пожарите с материални загуби са били 128, а пожарите без щети – 457. Огнеборците оказали техническа помощ в 302 случая и съдействали при 19 пътнотранспортни произшествия.
През миналата година при пожари в региона е загинал един човек, пострадали са шестима.

При пожарите с материални загуби най-голям дял заемат възникналите в жилищни сгради – 61 пожара (48% от общия брой).
Следват пожарите в транспорта – 27 (21% от общия брой).
20 пожара са възникнали в селското стопанство, 5 в горското стопанство и 5 в търговски обекти.
Три пожара са възникнали в сектор сметосъбиране, два в сектор образование и по един в секторите енергетика и преработваща промишленост и управление.

Анализът на причините сочи, че през 2020 г. най-често пожарите са възниквали в резултат на проявена небрежност при боравене с открит огън (42 от случаите) и вследствие на късо съединение (38  от случаите). Неправилното ползване на отоплителни и нагревателни уреди е предизвикало 9 пожара, а техническа неизправност е довела до 5 пожара. Причина за възникване на други 5 пожара с материални щети е природно явление (мълния).  В резултат на самозапалване са станали 3 пожара.  Два са възникнали поради нарушена технология и един вследствие на строителна неизправност.

Отчитайки статистическите данни за 5-годишен период, анализът очертава няколко тенденции:

  • общия брой обслужени произшествия през 2020 г. е съпоставим със средния брой за изминалия 5-годишен период;
  • процентното разпределение на пожарите с материални щети по отрасли е устойчиво – най-голям е този в отрасъл жилищно стопанство, следван от транспорт и селско стопанство – общо 85% от всички пожари;
  • значително е намалял броя на пожарите в отрасъл сметосъбиране ; 
  • късото съединение и небрежността при боравене с открит огън са причина за възникване на 63% от пожарите и оформя устойчива тенденция през годините.

През 2020 година на територията на област Видин не е имало големи природни бедствия, промишлени аварии и пожари, които да застрашават живота и здравето на хората. Не е възникнала необходимост от провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, сочи годишният Отчет–анализ на РДПБЗН-Видин.
Във всички 11 общини на територията на региона има изградени и функционират доброволни формирования. Шест от тях разполагат със собствена пожарна техника, с която се осъществяват оперативни дейности.

Държавен противопожарен контрол (ДПК).

През 2020 г. инспекторите, упражняващи държавен противопожарен контрол, извършили 35 комплексни проверки на обекти, 309 контролни проверки и 445 тематични проверки на обекти. За привеждане на обектите в съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност връчили 65 разпореждания, общия брой на предписаните мероприятия е 111. По сигнали на граждани извършили 8 проверки.
За нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност през 2020 г. контролните органи приложили 25 административно–наказателни  мерки.

 

Таблица 1. Справка за броя на загиналите и пострадалите при пожари в област Видин за периода 2016 - 2020 г.

 

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

загинали

1

5

7

2

1

пострадали

4

16

4

11

6

 

05 фев 2021

Обявен е конкурс за седем вакантни полицейски длъжности в ОДМВР – Видин

Документи на кандидати ще се приемат от 4 до 17 февруари 2021 г. включително

Със заповед на министъра на вътрешните работи е обявен конкурс  за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Районно управление – Видин
1.1. Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“
младши полицейски инспектор - 1 (една) вакантна длъжност;
1.2 Участък „Нов път“
- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;
1.3. Участък – Арчар
- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Белоградчик
Група „Охранителна полиция“
- младши полицейски инспектор - 1 (една) вакантна длъжност;
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 2 (две) вакантни длъжности;
3. Районно управление – Кула
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност.

Документи за участие в конкурса ще се приемат от 4 до 17 февруари 2021 г. включително - в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при ОДМВР–Видин, адрес: гр. Видин, ул. “Цар Симеон Велики” № 87.
Телефон за контакт с „Човешки ресурси“- 094 694 444

Зап.№8121К-508/25.01.2021 г.

ВАЖНО: Последващата информация, за хода на конкурса, ще бъде публикувана в електронната страница в интернет на Дирекция „Човешки ресурси” – МВР, в рубриката „Конкурси и обяви”, след заповедта, обявяваща конкурса за ОДМВР-Видин: Дирекция "Човешки ресурси" - МВР

03 фев 2021

ЗА ОД НА МВР ВИДИН

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО