МВР

ОД Видин

 

Обществена поръчка с предмет „Техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети числящи се на ОДМВР Видин, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца”

02 мар 2018

Обява
Договор
Техническа спецификация
Документация
AOP
Информация за удължаване на първоначалния срок
Протокол класиране

 04 октомври 2018 | 14:30