МВР

ОД Видин

 

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет "Закупуване на автомобилна техника - 3 броя"

15 авг 2019

Обява за обществена поръчка
Информация за публикувана обява
Документация за обява към обществена поръчка
Образци документи
Прикачени документи ЗОП-Удължен срок   (pdf - 639,00KB) - 02 сеп 2019 14:53
Протокол 368р-10085   (pdf - 1,83MB) - 13 сеп 2019 09:38
Договор 368000-9967   (pdf - 5,17MB) - 04 окт 2019 09:17

 04 октомври 2019 | 09:21