МВР

ОД Видин

 

Покана за пазарно проучване за изпълнители на СМР на обект: "Текущ ремонт на помещения ползвани за задържане на лица /нелегални мигранти/ в РУ МВР-Кула

20 мар 2017

Покана (.pdf)

Техническа спецификация (.pdf)

Количествена сметка (.pdf)

Методика за комплексна оценка на офертите (.pdf)

Оферта (.doc)

Ценово предложение (.doc)

 23 май 2017 | 16:21