МВР

ОД Видин

 

Провеждане на обществена поръчка с предмет: Техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, числящи се в ОДМВР-Видин.

23 фев 2017

Обява (.pdf)

Информация (.pdf)

Техническа спецификация (.pdf)

Документация (.doc)

Информация за удължаване на първоначалния срок (.pdf)

Протокол класиране (.pdf)

 23 май 2017 | 16:21