МВР

ОД Видин

 

Провеждане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на гориво за отопление - газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) - със съдържание на сяра до 0,1% за нуждите на ОДМВР - Видин"

15 ное 2016

Обява за обществена поръчка (.pdf)

Документация (.docx)

Приложение № 1 (.doc)

Приложение № 2 (.doc)

Приложение № 3 (.doc)

Приложение № 4 (.doc)

Приложение № 5 (.doc)

Приложение № 6 (.doc)

Приложение № 7 (.doc)

Приложение № 8 (.doc)

Приложение № 9 (.doc)

Приложение № 10 (.doc)

Приложение № 11 (.doc)

Приложение № 12 (.docx)

Обява (.pdf)

Удължаване срока на обществена поръчка (.pdf)

Протокол класиране (.pdf)

Договор (.pdf)

Публичната покана е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки на 15.11.2016г. с уникален код 9058619

 23 май 2017 | 16:21