МВР

ОД Видин

 

Покана за пазарно проучване за избор на изпълнители на: "Доставка до 25 /двадесет и пет/ тона висококалорични въглища за отопление"

04 окт 2018

Покана 368000-9248
Оферта

 04 октомври 2018 | 14:14