МВР

ОД Велико Търново

 

Съобщение до Младежка ЛГБТ организация "Действие"

21 ное 2017

гр. София, ул. "Солунска" № 43

     На основание чл. 61, ал. 3 вр. ал. 1 от АПК и във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация с вх. № 366004-3/19.10.2017г. по описа на ОДМВР – Велико Търново, Ви уведомяваме, че е изготвено писмо рег. № 366000-26263/26.10.2017г. Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). На 17.11.2017 г. писмото е върнато обратно в ОДМВР – Велико Търново от куриерската фирма като непотърсено. Писмото може да получите в сградата на ОДМВР – Велико Търново. За информация тел. 062/ 662471, 662470.

 21 ноември 2017 | 16:03