МВР

ОД Велико Търново

 

ОДМВР - Велико Търново обявява процедура за избор на кандидати за заемане на вакантна длъжност (ЛРТП) с УРИ 366р-23496-18.12.2019 г.

20 дек 2019

     Областна дирекция на МВР – Велико Търново обявява процедура за избор на кандидати за заемане на вакантна длъжност /лице, работещо по трудово правоотношение/, както следва:

     1. АВТОМОНТЬОР /лице, работещо по трудово правоотношение/ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности”, отдел “Административен” – 2 /две/ щатни длъжности

     2. Обява с УРИ 366р-23496-18.12.2019 г.

     3. Протокол с УРИ 366р-334-07.01.2020 г.

     4. Протокол с УРИ 366р-439-08.01.2020 г.

 08 януари 2020 | 15:59