МВР

ОД Велико Търново

 

ОДМВР - Велико Търново обявява процедура за избор на кандидати за заемане на вакантна длъжност (ЛРТП) с УРИ 366р-22298-03.12.2019 г.

05 дек 2019

     Областна дирекция на МВР – Велико Търново обявява процедура за избор на кандидати за заемане на вакантна длъжност /лице, работещо по трудово правоотношение/, както следва:

     I. ТЕХНИК, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ (СОТ) /лице, работещо по трудово правоотношение/ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности”, отдел “Административен” - 1 брой;

     II. Обява с УРИ 366р-22298-03.12.2019 г.

     III. Протокол с УРИ 366р-23291-16.12.2019 г.

 17 декември 2019 | 11:41