МВР

ОД Велико Търново

 

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в МВР с УРИ 8121К-8994-30.04.2019 г.

08 май 2019

На основание чл.163, ал.1 от ЗМВР и Наредба с УРИ 8121з-406-14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,

                                                  О Б Я В Я В А М

     I. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в ОДМВР - Велико Търново, както следва:

          Сектор "Криминална полиция" - РУ - Г.Оряховица
          Група ПКП
         - разузнавач VI-V степен - 1 (една) вакантна длъжност;

    II. Заповед на Министъра на Вътрешните работи УРИ-8121К-8994-30.04.2019 г.

    III. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121К-9413-21.05.2019 г.

     IV. Протокол с УРИ 366р-9605-22.05.2019 г.

     V. Протокол с УРИ 366р-11197-18.06.2019 г.

     VI. Протокол с УРИ 366р-11789-27.06.2019 г.

    VII. Протокол с УРИ 366р-11900-28.06.2019 г.

 28 юни 2019 | 14:52