МВР

ОД Велико Търново

 

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в МВР с УРИ 8121К-8866-23.04.2019 г.

25 апр 2019

     На основание чл.163, ал.1 от ЗМВР и Наредба с УРИ 8121з-406-406-14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,

О Б Я В Я В А М


     I. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в ОДМВР - Велико Търново, както следва:

     Отдел "Разследване"
     Сектор "Разследване - РУ - Свищов"
     - младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;

     II. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121К-8866-23.04.2019 г.

     III. Протокол с УРИ 366р-8661-08.05.2019 г.

     IV. Протокол с УРИ 366р-9303-17.05.2019 г.

     V. Протокол с УРИ 366р-9740-27.05.2019 г.

     VI. Протокол от етап "Структурирано интервю" с УРИ 366р-10006-29.05.2019 г.

 30 май 2019 | 09:44