МВР

ОД Велико Търново

 

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в МВР с УРИ 8121К-6978-14.03.2019 г.

15 мар 2019

     На основание чл.163, ал.1 от ЗМВР, чл.3, ал.1 и чл.9 от Наредба с УРИ 8121з-406-14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,

                                                           О Б Я В Я В А М

     I. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност при ОДМВР - Велико Търново, както следва:

     Отдел "Охранителна полиция"
     Сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция"
     Група "Охрана на обществения ред, териториална полиция и контрол над общоопасните средства"
     - началник на група - 1 (една) вакантна длъжност

     II. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121К-6978-14.03.2019 г.

     III. Протокол с УРИ 366р-6003-25.03.2019 г.

     IV. Протокол с УРИ 366р-6178-27.03.2019 г.

     V. Протокол от етап "Структурирано интервю" с УРИ 366р-6303-29.03.2019 г.

 29 март 2019 | 11:12