МВР

ОД Велико Търново

 

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в МВР с УРИ 8121К-11953-05.09.2019 г.

05 сеп 2019

     На основание чл.163, ал.1 от ЗМВР, чл.3, ал.1 и чл.9 от Наредба с УРИ 8121з-406-14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,

                                                   О Б Я В Я В А М

     I. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в ОДМВР - Велико Търново, както следва:

     1. Районно управление - Свищов
         група "Криминална полиция"
         - разузнавач VI - V степен - 1 (една) вакнтна длъжност.

     II. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121К-11953-05.09.2019 г.

     III. Протокол с УРИ 366р-16581-12.09.2019 г.

     IV. Протокол с УРИ 366р-16851-17.09.2019 г.

     V. Протокол с УРИ 366р-17095-20.09.2019 г.

     VI. Протокол с УРИ 366р-17220-24.09.2019 г.

 24 септември 2019 | 16:16