МВР

ОД Велико Търново

 

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в МВР с УРИ 8121К-11546-09.08.2019 г.

13 авг 2019

    На основание чл.163, ал.1 от ЗМВР, чл.3, ал.1 и чл.9 от Наредба с УРИ 8121з-406-14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,

                                                   О Б Я В Я В А М

     I. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в ОДМВР - Велико Търново, както следва:

     1. Отдел "Охранителна полиция"
         Сектор "Пътна полиция"
         Група "Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност"
         - полицейски инспектор VI - V степен - 1 (една) вакнтна длъжност.

     2. Районно управление - Стражица
         Участък - Камен
         - полицейски инспектор VI - V степен (ТП) - 1 (една) вакнтна длъжност.

     II. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121К-11546-09.08.2019 г.

     III. Протокол с УРИ 366р-15155-19.08.2019 г.

     IV. Протокол с УРИ 366р-15548-26.08.2019 г.

     V. Протокол с УРИ 366р-16168-05.09.2019 г.

     VI. Протокол с УРИ 366р-17335-25.09.2019 г.

 25 септември 2019 | 15:20