МВР

ОД Велико Търново

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ 8121К-6713-07.03.2019 г.

12 мар 2019

     На основание чл.156, ал.1, ал.5 и ал.6 от ЗМВР и чл.5 от Наредба с УРИ 8121з-344-25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,

                                                О Б Я В Я В А М

     I. Конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР - В. Търново за вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

     1. Районно управление - Полски Тръмбеш
     Група "Криминална Полиция"
     - разузнавач VI - V степен (ДПС) - 1 (една) вакантна длъжност

     II. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121К-6713-07.03.2019 г.

     III. Протокол с УРИ 366р-6507-01.04.2019 г.

     IV. Протокол от етап “Изследване на физическата годност” с УРИ 366р-7004-09.04.2019 г.

     V. Протокол с УРИ 366р-7286-12.04.2019 г.

     VI. Протокол от първа част на етап „Психологично изследване“ с УРИ 366р-7613-18.04.2019 г.

     VII. Протокол от втора част на етап „Психологично изследване“ с УРИ 366р-8702-09.05.2019 г.

     VIII. Протокол от етап "Заключително интервю" с УРИ 366р-8843-10.04.2019 г.

 10 май 2019 | 17:07