МВР

ОД Велико Търново

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ 8121К-13650-07.11.2019 г.

11 ное 2019

     На основание чл.156, ал.1, ал.5 и ал.6 от ЗМВР и чл.5 от Наредба с УРИ 8121з-344-25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,

                                                 О Б Я В Я В А М

     I. Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

     1. Полицай - старши полицай - 12 (дванадесет) вакантни длъжности;

     2. Полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 12 (дванадесет) вакантни длъжности;

     3. Младши автоконтрольор II - I степен - 6 (шест) вакантни длъжности;

     4. Водач на оперативен автомобил II - I степен (домакин на РУ) - 1 (една) вакантна длъжност.

     II. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121К-13650-07.11.2019 г.

     III. Протокол с УРИ 366р-22268-03.12.2019 г.

    IV. Протокол с УРИ 366р-23063-12.12.2019 г.

     V. Протокол с УРИ 366р-525-09.01.2020 г.

     VI. Протокол с УРИ 366р-2381-31.01.2020 г.

     VII. Протокол от етап "Заключително интервю" с УРИ 366р-2889-06.02.2020 г.

 07 февруари 2020 | 17:28