МВР

ОД Велико Търново

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ 8121К-12365-24.09.2019 г.

25 сеп 2019

     На основание чл.156, ал.1, ал.5 и ал.6 от ЗМВР и чл.5 от Наредба с УРИ 8121з-344-25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,

                                                О Б Я В Я В А М

     I. Конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР - Велико Търново на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

     Отдел "Разследване"
     - младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 4 (четири) вакантни длъжности

     II. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121К-12365-24.09.2019 г.

     III. Протокол с УРИ 366р-19317-23.10.2019 г.

     IV. Протокол с УРИ 366р-21333-19.11.2019 г.
    
     V. Протокол с УРИ 366р-23064-12.12.2019 г.

     VI. Протокол с УРИ 366р-24062-30.12.2019 г.

     VII. Протокол с УРИ 366р-2115-28.01.2020 г.

     VIII. Протокол с УРИ 366р-2470-03.02.2020 г.

 03 февруари 2020 | 11:45