МВР

ОД Велико Търново

 

Областна дирекция на МВР – Велико Търново обявява процедура за избор на кандидати за заемане на вакантна длъжност (ЛРТП) с УРИ 366р-3589-14.02.2019 г.

15 фев 2019

     Областна дирекция на МВР – Велико Търново обявява процедура за избор на кандидати за заемане на вакантна длъжност /лице, работещо по трудово правоотношение/, както следва:

     1. НАЧАЛНИК, СКЛАД ("Авточасти и ГСМ") /лице, работещо по трудово правоотношение/ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“, отдел „Административен” - 1 брой;

     - Обява с УРИ 366р-3589-14.02.2019 г.

     - Протокол с УРИ 366р-4152-21.02.2019 г.

     - Протокол от етап "Събеседване" с УРИ 366р-4644-01.03.2019 г.

 01 март 2019 | 15:13