МВР

ОД Велико Търново

 

10 януари 2020

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 10.01.2020 г.

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - В. Търново имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената на БДС  на територията на областта.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне за удобството на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.
Готовите документи се получават в звено БДС при ОДМВР - В. Търново, където е подадено заявлението.
В тази връзка е и предоставената по-долу информация за натовареността на отделните звена по районни управления.

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

02-10 януари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

477

374

------

РУ Горна Оряховица

162

123

58

РУ Елена

29

14

16

РУ Павликени

60

36

14

РУ Полски Тръмбеш

27

18

15

РУ Свищов

107

98

40

РУ Стражица

24

23

2

Общо:

886

686

145

 

Изображения

 10 януари 2020 | 17:07