МВР

ОД Велико Търново

 

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 23.05.2020 г.

23 май 2020

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че в РУ – Стражица, П. Тръмбеш и Павликени при ОДМВР – В. Търново няма осигурен достъп за хора с увреждания, възрастни с намалена подвижност и/или затруднения в предвижването (не са изградени рампи или др. подобни съоръжения).
В тази връзка при необходимост в звената БДС към РУ на МВР или сектор БДС – ОДМВР В. Търново може да се подаде заявление за посещение с мобилна биометрична станция за приемане на заявления за издаване на документи за самоличност.
Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - В. Търново имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената на БДС  на територията на областта.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне за удобството на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.
Готовите документи се получават в звено БДС при ОДМВР - В. Търново, където е подадено заявлението.
В тази връзка е и предоставената по-долу информация за натовареността на отделните звена по районни управления.
Поделение

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

26 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

76

19

-

РУ Горна Оряховица

39

1

15

РУ Елена

12

2

6

РУ Павликени

7

1

3

РУ Полски Тръмбеш

4

1

5

РУ Свищов

24

7

12

РУ Стражица

9

1

1

Общо:

171

32

42

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

22 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

53

13

-

РУ Горна Оряховица

27

8

15

РУ Елена

0

2

2

РУ Павликени

9

2

7

РУ Полски Тръмбеш

3

0

2

РУ Свищов

24

6

3

РУ Стражица

5

0

3

Общо:

121

31

32

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

21 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

98

25

-

РУ Горна Оряховица

25

4

15

РУ Елена

5

0

3

РУ Павликени

10

0

10

РУ Полски Тръмбеш

3

0

1

РУ Свищов

39

3

9

РУ Стражица

4

0

2

Общо:

184

32

40

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

20 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

74

10

-

РУ Горна Оряховица

29

2

12

РУ Елена

6

2

3

РУ Павликени

4

1

5

РУ Полски Тръмбеш

2

0

2

РУ Свищов

24

6

5

РУ Стражица

4

1

2

Общо:

143

22

29

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

19 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

81

24

-

РУ Горна Оряховица

34

4

19

РУ Елена

8

3

2

РУ Павликени

18

0

8

РУ Полски Тръмбеш

3

0

1

РУ Свищов

18

2

10

РУ Стражица

6

0

2

Общо:

168

33

42

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

18 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

60

18

-

РУ Горна Оряховица

40

3

15

РУ Елена

11

0

4

РУ Павликени

14

1

8

РУ Полски Тръмбеш

10

1

4

РУ Свищов

22

4

9

РУ Стражица

8

0

1

Общо:

165

27

41

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

15 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

53

14

-

РУ Горна Оряховица

24

3

9

РУ Елена

4

0

0

РУ Павликени

6

1

5

РУ Полски Тръмбеш

2

0

2

РУ Свищов

21

2

6

РУ Стражица

3

0

1

Общо:

113

20

23

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

14 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

51

7

-

РУ Горна Оряховица

27

7

16

РУ Елена

8

3

2

РУ Павликени

9

1

8

РУ Полски Тръмбеш

5

0

2

РУ Свищов

31

7

17

РУ Стражица

11

1

1

Общо:

142

26

46

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

13 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

68

9

-

РУ Горна Оряховица

35

2

11

РУ Елена

3

0

3

РУ Павликени

7

1

5

РУ Полски Тръмбеш

10

2

0

РУ Свищов

17

3

11

РУ Стражица

7

0

5

Общо:

147

17

35

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

12 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

47

12

-

РУ Горна Оряховица

31

8

12

РУ Елена

5

0

4

РУ Павликени

14

1

7

РУ Полски Тръмбеш

4

0

1

РУ Свищов

14

3

1

РУ Стражица

7

0

0

Общо:

122

24

25

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

11 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

70

18

-

РУ Горна Оряховица

33

2

18

РУ Елена

7

2

5

РУ Павликени

11

0

8

РУ Полски Тръмбеш

5

2

5

РУ Свищов

16

4

5

РУ Стражица

3

0

3

Общо:

145

28

44

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

08 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

48

14

-

РУ Горна Оряховица

24

1

17

РУ Елена

4

0

4

РУ Павликени

14

3

7

РУ Полски Тръмбеш

3

3

2

РУ Свищов

14

3

10

РУ Стражица

5

0

2

Общо:

112

24

42

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

55

12

-

РУ Горна Оряховица

17

2

17

РУ Елена

6

0

2

РУ Павликени

10

0

9

РУ Полски Тръмбеш

6

0

3

РУ Свищов

14

2

8

РУ Стражица

4

3

2

Общо:

112

19

41

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

05 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

49

7

-

РУ Горна Оряховица

35

3

11

РУ Елена

5

2

4

РУ Павликени

7

2

6

РУ Полски Тръмбеш

4

1

5

РУ Свищов

16

2

5

РУ Стражица

4

0

2

Общо:

120

17

33

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

04 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

54

10

-

РУ Горна Оряховица

31

5

14

РУ Елена

5

0

1

РУ Павликени

10

1

10

РУ Полски Тръмбеш

10

2

4

РУ Свищов

19

1

7

РУ Стражица

6

1

2

Общо:

135

20

38

 26 май 2020 | 17:10