МВР

ОД Велико Търново

 

28 февруари 2020

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 28.02.2020 г.

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - В. Търново имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената на БДС  на територията на областта.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне за удобството на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.
Готовите документи се получават в звено БДС при ОДМВР - В. Търново, където е подадено заявлението.
В тази връзка е и предоставената по-долу информация за натовареността на отделните звена по районни управления.

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

28 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

44

30

-

РУ Горна Оряховица

12

11

5

РУ Елена

7

3

6

РУ Павликени

11

5

4

РУ Полски Тръмбеш

4

4

2

РУ Свищов

13

8

5

РУ Стражица

8

2

5

Общо:

99

63

27


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

27 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

43

30

-

РУ Горна Оряховица

16

13

6

РУ Елена

6

1

1

РУ Павликени

6

4

2

РУ Полски Тръмбеш

5

5

4

РУ Свищов

15

2

3

РУ Стражица

1

0

4

Общо:

92

55

20


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

26 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

79

38

-

РУ Горна Оряховица

25

10

14

РУ Елена

4

1

1

РУ Павликени

8

3

2

РУ Полски Тръмбеш

4

1

0

РУ Свищов

13

8

4

РУ Стражица

3

1

2

Общо:

136

62

23


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

25 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

69

43

-

РУ Горна Оряховица

31

11

8

РУ Елена

6

4

5

РУ Павликени

6

6

5

РУ Полски Тръмбеш

2

0

0

РУ Свищов

18

11

2

РУ Стражица

2

3

0

Общо:

134

78

20


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

24 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

70

44

-

РУ Горна Оряховица

20

19

13

РУ Елена

4

0

4

РУ Павликени

9

3

6

РУ Полски Тръмбеш

3

1

0

РУ Свищов

24

17

5

РУ Стражица

6

1

1

Общо:

136

85

29


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

21 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

58

39

-

РУ Горна Оряховица

26

5

14

РУ Елена

2

1

5

РУ Павликени

10

5

2

РУ Полски Тръмбеш

4

2

0

РУ Свищов

10

3

7

РУ Стражица

0

0

1

Общо:

110

55

29


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

20 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

75

34

-

РУ Горна Оряховица

22

21

16

РУ Елена

3

0

0

РУ Павликени

8

4

7

РУ Полски Тръмбеш

0

0

0

РУ Свищов

10

7

9

РУ Стражица

8

0

4

Общо:

126

66

36


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

19 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

45

40

-

РУ Горна Оряховица

26

17

10

РУ Елена

7

2

4

РУ Павликени

11

6

6

РУ Полски Тръмбеш

7

3

1

РУ Свищов

12

7

5

РУ Стражица

3

1

2

Общо:

111

76

28


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

18 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

59

30

-

РУ Горна Оряховица

37

19

9

РУ Елена

8

4

4

РУ Павликени

6

6

3

РУ Полски Тръмбеш

4

6

1

РУ Свищов

17

9

7

РУ Стражица

5

2

2

Общо:

136

76

26


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

17 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

71

61

-

РУ Горна Оряховица

34

16

17

РУ Елена

5

3

2

РУ Павликени

7

4

2

РУ Полски Тръмбеш

4

3

2

РУ Свищов

19

11

7

РУ Стражица

4

3

2

Общо:

144

101

32


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

14 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

48

46

-

РУ Горна Оряховица

15

14

15

РУ Елена

5

3

2

РУ Павликени

10

1

6

РУ Полски Тръмбеш

4

5

3

РУ Свищов

10

9

2

РУ Стражица

3

0

1

Общо:

95

78

29


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

13 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

89

48

-

РУ Горна Оряховица

26

17

13

РУ Елена

5

2

3

РУ Павликени

5

9

4

РУ Полски Тръмбеш

2

0

1

РУ Свищов

11

8

5

РУ Стражица

4

4

1

Общо:

142

88

27


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

12 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

49

41

-

РУ Горна Оряховица

30

11

12

РУ Елена

4

0

2

РУ Павликени

17

8

7

РУ Полски Тръмбеш

4

0

6

РУ Свищов

15

11

3

РУ Стражица

2

6

1

Общо:

121

77

31


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

11 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

79

40

-

РУ Горна Оряховица

28

13

12

РУ Елена

3

1

0

РУ Павликени

4

5

1

РУ Полски Тръмбеш

8

2

2

РУ Свищов

8

10

1

РУ Стражица

2

2

3

Общо:

132

73

19


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

10 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

52

46

-

РУ Горна Оряховица

35

20

21

РУ Елена

5

3

2

РУ Павликени

5

3

2

РУ Полски Тръмбеш

7

3

2

РУ Свищов

12

11

3

РУ Стражица

4

0

1

Общо:

120

86

31


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

54

45

-

РУ Горна Оряховица

16

15

3

РУ Елена

5

2

1

РУ Павликени

8

5

5

РУ Полски Тръмбеш

2

3

0

РУ Свищов

17

9

6

РУ Стражица

4

2

0

Общо:

106

81

15


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

06 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

26

38

-

РУ Горна Оряховица

20

20

5

РУ Елена

6

2

3

РУ Павликени

6

2

4

РУ Полски Тръмбеш

2

1

1

РУ Свищов

11

5

3

РУ Стражица

2

0

1

Общо:

73

68

17


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

05 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

54

47

------

РУ Горна Оряховица

16

12

11

РУ Елена

8

3

0

РУ Павликени

4

6

4

РУ Полски Тръмбеш

2

1

0

РУ Свищов

7

5

4

РУ Стражица

2

1

1

Общо:

93

75

20


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

04 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

70

50

------

РУ Горна Оряховица

32

18

10

РУ Елена

3

7

0

РУ Павликени

6

2

4

РУ Полски Тръмбеш

3

2

1

РУ Свищов

23

17

8

РУ Стражица

2

2

1

Общо:

139

98

24

 

Изображения

 28 февруари 2020 | 17:08