МВР

ОД Велико Търново

 

14 февруари 2020

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 14.02.2020 г.

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - В. Търново имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената на БДС  на територията на областта.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне за удобството на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.
Готовите документи се получават в звено БДС при ОДМВР - В. Търново, където е подадено заявлението.
В тази връзка е и предоставената по-долу информация за натовареността на отделните звена по районни управления.

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

14 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

48

46

-

РУ Горна Оряховица

15

14

15

РУ Елена

5

3

2

РУ Павликени

10

1

6

РУ Полски Тръмбеш

4

5

3

РУ Свищов

10

9

2

РУ Стражица

3

0

1

Общо:

95

78

29


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

13 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

89

48

-

РУ Горна Оряховица

26

17

13

РУ Елена

5

2

3

РУ Павликени

5

9

4

РУ Полски Тръмбеш

2

0

1

РУ Свищов

11

8

5

РУ Стражица

4

4

1

Общо:

142

88

27


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

12 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

49

41

-

РУ Горна Оряховица

30

11

12

РУ Елена

4

0

2

РУ Павликени

17

8

7

РУ Полски Тръмбеш

4

0

6

РУ Свищов

15

11

3

РУ Стражица

2

6

1

Общо:

121

77

31


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

11 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

79

40

-

РУ Горна Оряховица

28

13

12

РУ Елена

3

1

0

РУ Павликени

4

5

1

РУ Полски Тръмбеш

8

2

2

РУ Свищов

8

10

1

РУ Стражица

2

2

3

Общо:

132

73

19


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

10 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

52

46

-

РУ Горна Оряховица

35

20

21

РУ Елена

5

3

2

РУ Павликени

5

3

2

РУ Полски Тръмбеш

7

3

2

РУ Свищов

12

11

3

РУ Стражица

4

0

1

Общо:

120

86

31


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

54

45

-

РУ Горна Оряховица

16

15

3

РУ Елена

5

2

1

РУ Павликени

8

5

5

РУ Полски Тръмбеш

2

3

0

РУ Свищов

17

9

6

РУ Стражица

4

2

0

Общо:

106

81

15


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

06 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

26

38

-

РУ Горна Оряховица

20

20

5

РУ Елена

6

2

3

РУ Павликени

6

2

4

РУ Полски Тръмбеш

2

1

1

РУ Свищов

11

5

3

РУ Стражица

2

0

1

Общо:

73

68

17


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

05 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

54

47

------

РУ Горна Оряховица

16

12

11

РУ Елена

8

3

0

РУ Павликени

4

6

4

РУ Полски Тръмбеш

2

1

0

РУ Свищов

7

5

4

РУ Стражица

2

1

1

Общо:

93

75

20


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

04 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

70

50

------

РУ Горна Оряховица

32

18

10

РУ Елена

3

7

0

РУ Павликени

6

2

4

РУ Полски Тръмбеш

3

2

1

РУ Свищов

23

17

8

РУ Стражица

2

2

1

Общо:

139

98

24

 

Изображения

 14 февруари 2020 | 17:03