МВР

ОД Велико Търново

 

04 януари 2021

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 04.01.2021 г.


Поделение


Брой приети заявления за издаване на
документи за самоличност за периода

13 януари 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

72

22

-

РУ Горна Оряховица

39

4

22

РУ Елена

5

0

3

РУ Павликени

16

6

12

РУ Полски Тръмбеш

14

1

6

РУ Свищов

29

5

22

РУ Стражица

8

0

8

Общо:

183

38

73

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

12 януари 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

66

22

-

РУ Горна Оряховица

33

2

20

РУ Елена

1

0

3

РУ Павликени

22

1

9

РУ Полски Тръмбеш

22

1

6

РУ Свищов

23

3

17

РУ Стражица

3

0

1

Общо:

170

29

56

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

15 януари 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

59

29

-

РУ Горна Оряховица

45

4

20

РУ Елена

10

0

5

РУ Павликени

19

4

5

РУ Полски Тръмбеш

11

1

2

РУ Свищов

19

8

6

РУ Стражица

7

1

5

Общо:

170

47

43


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

20 януари 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

74

27

-

РУ Горна Оряховица

41

7

20

РУ Елена

11

0

1

РУ Павликени

23

4

8

РУ Полски Тръмбеш

7

2

7

РУ Свищов

17

2

12

РУ Стражица

7

0

2

Общо:

180

42

50


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

22 януари 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

71

20

-

РУ Горна Оряховица

45

2

20

РУ Елена

6

2

1

РУ Павликени

14

4

10

РУ Полски Тръмбеш

11

1

1

РУ Свищов

26

7

8

РУ Стражица

7

0

2

Общо:

180

36

42

 

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

21 януари 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

82

17

-

РУ Горна Оряховица

43

3

17

РУ Елена

19

0

5

РУ Павликени

20

4

10

РУ Полски Тръмбеш

8

1

7

РУ Свищов

30

3

11

РУ Стражица

9

2

4

Общо:

211

30

54


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

19 януари 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

84

28

-

РУ Горна Оряховица

42

4

19

РУ Елена

6

0

0

РУ Павликени

10

1

6

РУ Полски Тръмбеш

7

2

3

РУ Свищов

14

7

10

РУ Стражица

5

0

5

Общо:

168

42

43Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

18 януари 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

64

10

-

РУ Горна Оряховица

33

5

16

РУ Елена

8

0

3

РУ Павликени

15

4

9

РУ Полски Тръмбеш

12

2

3

РУ Свищов

17

5

11

РУ Стражица

8

1

4

Общо:

157

27

46


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

14 януари 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

58

16

-

РУ Горна Оряховица

39

7

28

РУ Елена

14

1

4

РУ Павликени

12

4

8

РУ Полски Тръмбеш

10

5

6

РУ Свищов

21

2

9

РУ Стражица

3

2

6

Общо:

157

37

61


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

11 януари 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

101

27

-

РУ Горна Оряховица

46

2

25

РУ Елена

9

0

4

РУ Павликени

21

1

10

РУ Полски Тръмбеш

19

1

10

РУ Свищов

37

1

12

РУ Стражица

15

5

4

Общо:

248

37

65


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

08 януари 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

73

23

-

РУ Горна Оряховица

41

6

20

РУ Елена

6

0

5

РУ Павликени

14

2

8

РУ Полски Тръмбеш

0

0

0

РУ Свищов

25

4

14

РУ Стражица

7

0

5

Общо:

166

35

52


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 януари 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

68

29

-

РУ Горна Оряховица

46

11

20

РУ Елена

9

0

3

РУ Павликени

13

3

11

РУ Полски Тръмбеш

0

0

0

РУ Свищов

25

4

22

РУ Стражица

3

0

1

Общо:

164

47

57


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

06 януари 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

68

23

-

РУ Горна Оряховица

45

10

26

РУ Елена

4

1

4

РУ Павликени

26

1

5

РУ Полски Тръмбеш

0

0

0

РУ Свищов

33

3

10

РУ Стражица

8

1

7

Общо:

184

39

52

 

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

05 януари 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

77

29

-

РУ Горна Оряховица

34

8

19

РУ Елена

10

6

2

РУ Павликени

12

3

8

РУ Полски Тръмбеш

0

0

0

РУ Свищов

29

7

20

РУ Стражица

10

0

6

Общо:

172

53

55


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

04 януари 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

88

39

-

РУ Горна Оряховица

42

8

16

РУ Елена

11

3

1

РУ Павликени

22

2

7

РУ Полски Тръмбеш

7

4

4

РУ Свищов

33

6

12

РУ Стражица

14

0

1

Общо:

217

62

41

Изображения

 22 януари 2021 | 17:04