МВР

ОД Велико Търново

 

03 август 2020

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 31.08.2020 г.

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че в РУ – Стражица, П. Тръмбеш и Павликени при ОДМВР – В. Търново няма осигурен достъп за хора с увреждания, възрастни с намалена подвижност и/или затруднения в предвижването (не са изградени рампи или др. подобни съоръжения).
В тази връзка при необходимост в звената БДС към РУ на МВР или сектор БДС – ОДМВР В. Търново може да се подаде заявление за посещение с мобилна биометрична станция за приемане на заявления за издаване на документи за самоличност.
Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - В. Търново имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената на БДС  на територията на областта.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне за удобството на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.
Готовите документи се получават в звено БДС при ОДМВР - В. Търново, където е подадено заявлението.
В тази връзка е и предоставената по-долу информация за натовареността на отделните звена по районни управления.

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

31 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

81

38

-

РУ Горна Оряховица

34

12

18

РУ Елена

7

2

5

РУ Павликени

6

0

7

РУ Полски Тръмбеш

14

2

4

РУ Свищов

27

5

9

РУ Стражица

6

2

1

Общо:

175

61

44


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

28 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

72

23

-

РУ Горна Оряховица

29

2

11

РУ Елена

7

1

1

РУ Павликени

5

1

1

РУ Полски Тръмбеш

7

0

5

РУ Свищов

19

4

9

РУ Стражица

5

0

1

Общо:

144

31

28


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

27 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

77

16

-

РУ Горна Оряховица

30

2

5

РУ Елена

8

2

4

РУ Павликени

9

1

6

РУ Полски Тръмбеш

8

2

3

РУ Свищов

13

5

8

РУ Стражица

6

0

1

Общо:

151

28

27


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

26 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

82

31

-

РУ Горна Оряховица

32

6

23

РУ Елена

10

0

4

РУ Павликени

12

3

4

РУ Полски Тръмбеш

12

2

7

РУ Свищов

16

10

9

РУ Стражица

14

3

2

Общо:

178

55

49


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

25 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

77

26

-

РУ Горна Оряховица

32

1

13

РУ Елена

7

1

7

РУ Павликени

12

2

1

РУ Полски Тръмбеш

0

0

0

РУ Свищов

18

6

16

РУ Стражица

9

0

0

Общо:

155

36

37


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

24 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

81

42

-

РУ Горна Оряховица

36

0

13

РУ Елена

10

0

6

РУ Павликени

12

0

3

РУ Полски Тръмбеш

0

0

0

РУ Свищов

14

2

12

РУ Стражица

9

1

2

Общо:

162

45

36


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

21 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

86

29

-

РУ Горна Оряховица

31

6

13

РУ Елена

6

0

6

РУ Павликени

6

1

1

РУ Полски Тръмбеш

4

1

1

РУ Свищов

17

3

6

РУ Стражица

7

1

1

Общо:

157

41

28


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

20 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

83

39

-

РУ Горна Оряховица

39

1

12

РУ Елена

15

1

4

РУ Павликени

12

2

6

РУ Полски Тръмбеш

13

1

2

РУ Свищов

22

7

3

РУ Стражица

5

1

2

Общо:

189

52

29


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

19 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

115

24

-

РУ Горна Оряховица

40

5

19

РУ Елена

2

3

3

РУ Павликени

11

7

1

РУ Полски Тръмбеш

4

1

1

РУ Свищов

23

0

10

РУ Стражица

14

4

7

Общо:

209

44

41


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

18 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

88

45

-

РУ Горна Оряховица

45

4

8

РУ Елена

6

1

2

РУ Павликени

13

0

4

РУ Полски Тръмбеш

14

1

1

РУ Свищов

21

7

6

РУ Стражица

7

2

1

Общо:

194

60

22


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

17 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

117

63

-

РУ Горна Оряховица

38

6

18

РУ Елена

15

5

4

РУ Павликени

12

3

10

РУ Полски Тръмбеш

16

1

1

РУ Свищов

27

5

12

РУ Стражица

7

1

1

Общо:

232

84

46


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

14 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

73

29

-

РУ Горна Оряховица

34

5

12

РУ Елена

8

2

1

РУ Павликени

9

0

8

РУ Полски Тръмбеш

10

2

2

РУ Свищов

19

2

11

РУ Стражица

3

1

2

Общо:

156

41

36


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

13 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

80

36

-

РУ Горна Оряховица

29

12

13

РУ Елена

8

2

1

РУ Павликени

9

1

11

РУ Полски Тръмбеш

5

0

1

РУ Свищов

26

2

8

РУ Стражица

7

1

1

Общо:

164

54

35


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

12 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

72

34

-

РУ Горна Оряховица

26

8

19

РУ Елена

11

1

1

РУ Павликени

17

2

7

РУ Полски Тръмбеш

9

3

3

РУ Свищов

23

5

6

РУ Стражица

5

5

3

Общо:

163

58

39


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

11 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

102

61

-

РУ Горна Оряховица

42

5

17

РУ Елена

6

3

1

РУ Павликени

7

1

4

РУ Полски Тръмбеш

12

3

1

РУ Свищов

15

1

7

РУ Стражица

4

3

5

Общо:

188

77

35


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

10 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

97

59

-

РУ Горна Оряховица

48

5

17

РУ Елена

9

4

2

РУ Павликени

13

0

6

РУ Полски Тръмбеш

13

3

2

РУ Свищов

27

2

3

РУ Стражица

11

1

2

Общо:

218

74

32


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

90

35

-

РУ Горна Оряховица

30

2

12

РУ Елена

5

2

2

РУ Павликени

15

2

6

РУ Полски Тръмбеш

14

4

6

РУ Свищов

21

6

2

РУ Стражица

6

1

1

Общо:

181

52

29


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

06 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

88

37

-

РУ Горна Оряховица

43

6

10

РУ Елена

8

0

4

РУ Павликени

14

1

5

РУ Полски Тръмбеш

5

2

3

РУ Свищов

16

2

6

РУ Стражица

8

0

0

Общо:

182

48

28


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

05 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

105

47

-

РУ Горна Оряховица

33

8

22

РУ Елена

15

1

4

РУ Павликени

13

3

8

РУ Полски Тръмбеш

13

1

5

РУ Свищов

17

9

3

РУ Стражица

5

3

3

Общо:

201

72

45


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

04 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

105

51

-

РУ Горна Оряховица

40

3

24

РУ Елена

8

2

4

РУ Павликени

11

3

6

РУ Полски Тръмбеш

6

1

4

РУ Свищов

24

3

11

РУ Стражица

9

0

3

Общо:

203

63

52


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

03 август 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

144

76

-

РУ Горна Оряховица

41

5

21

РУ Елена

14

0

2

РУ Павликени

10

5

9

РУ Полски Тръмбеш

19

10

7

РУ Свищов

30

8

8

РУ Стражица

17

3

2

Общо:

275

107

49

 

Изображения

 31 август 2020 | 17:01