МВР

ОД Велико Търново

 

25 юни 2020

Предприети мерки по издаване на български лични документи -30.06.2020 г.

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че в РУ – Стражица, П. Тръмбеш и Павликени при ОДМВР – В. Търново няма осигурен достъп за хора с увреждания, възрастни с намалена подвижност и/или затруднения в предвижването (не са изградени рампи или др. подобни съоръжения).
В тази връзка при необходимост в звената БДС към РУ на МВР или сектор БДС – ОДМВР В. Търново може да се подаде заявление за посещение с мобилна биометрична станция за приемане на заявления за издаване на документи за самоличност.
Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - В. Търново имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената на БДС  на територията на областта.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне за удобството на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.
Готовите документи се получават в звено БДС при ОДМВР - В. Търново, където е подадено заявлението.
В тази връзка е и предоставената по-долу информация за натовареността на отделните звена по районни управления.

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

30 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

65

27

-

РУ Горна Оряховица

30

3

9

РУ Елена

7

0

1

РУ Павликени

8

3

4

РУ Полски Тръмбеш

5

1

2

РУ Свищов

13

3

4

РУ Стражица

5

0

1

Общо:

133

37

21

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

29 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

76

27

-

РУ Горна Оряховица

38

7

8

РУ Елена

10

1

6

РУ Павликени

11

4

12

РУ Полски Тръмбеш

7

0

3

РУ Свищов

24

3

5

РУ Стражица

8

0

4

Общо:

174

42

38

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

26 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

61

26

-

РУ Горна Оряховица

39

5

20

РУ Елена

4

0

1

РУ Павликени

8

3

4

РУ Полски Тръмбеш

4

2

4

РУ Свищов

15

4

8

РУ Стражица

4

0

0

Общо:

135

40

37

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

25 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

99

23

-

РУ Горна Оряховица

34

7

13

РУ Елена

8

3

6

РУ Павликени

17

5

5

РУ Полски Тръмбеш

9

2

3

РУ Свищов

16

6

7

РУ Стражица

10

2

1

Общо:

193

48

35

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

24 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

78

33

-

РУ Горна Оряховица

38

7

17

РУ Елена

6

0

3

РУ Павликени

14

2

7

РУ Полски Тръмбеш

7

0

1

РУ Свищов

10

0

7

РУ Стражица

1

0

2

Общо:

154

42

37

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

23 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

95

22

-

РУ Горна Оряховица

37

2

8

РУ Елена

10

0

3

РУ Павликени

7

5

6

РУ Полски Тръмбеш

11

2

8

РУ Свищов

22

3

9

РУ Стражица

6

1

2

Общо:

188

35

36

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

22 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

130

32

-

РУ Горна Оряховица

50

3

14

РУ Елена

8

1

4

РУ Павликени

15

3

11

РУ Полски Тръмбеш

12

0

4

РУ Свищов

19

3

7

РУ Стражица

4

0

7

Общо:

238

42

47

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

19 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

86

25

-

РУ Горна Оряховица

40

5

12

РУ Елена

8

3

1

РУ Павликени

7

2

4

РУ Полски Тръмбеш

3

0

1

РУ Свищов

13

4

2

РУ Стражица

8

0

5

Общо:

165

39

25

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

18 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

58

14

-

РУ Горна Оряховица

46

6

20

РУ Елена

8

0

5

РУ Павликени

5

2

4

РУ Полски Тръмбеш

5

0

1

РУ Свищов

15

2

3

РУ Стражица

8

0

5

Общо:

145

24

38

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

17 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

102

28

-

РУ Горна Оряховица

38

4

23

РУ Елена

4

1

5

РУ Павликени

7

1

8

РУ Полски Тръмбеш

7

2

1

РУ Свищов

65

3

10

РУ Стражица

4

0

2

Общо:

227

39

49

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

16 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

83

23

-

РУ Горна Оряховица

48

6

20

РУ Елена

9

1

4

РУ Павликени

5

1

6

РУ Полски Тръмбеш

12

4

4

РУ Свищов

74

6

7

РУ Стражица

3

0

1

Общо:

234

41

42

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

15 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

85

30

-

РУ Горна Оряховица

44

8

29

РУ Елена

10

2

5

РУ Павликени

14

1

6

РУ Полски Тръмбеш

17

3

9

РУ Свищов

21

9

12

РУ Стражица

13

2

6

Общо:

204

55

67

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

12 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

73

17

-

РУ Горна Оряховица

33

4

12

РУ Елена

12

0

6

РУ Павликени

17

1

7

РУ Полски Тръмбеш

8

0

3

РУ Свищов

18

8

10

РУ Стражица

2

1

1

Общо:

163

31

39

Поделение

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

11 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

75

22

-

РУ Горна Оряховица

38

6

10

РУ Елена

2

0

1

РУ Павликени

24

1

17

РУ Полски Тръмбеш

4

0

2

РУ Свищов

23

3

9

РУ Стражица

4

0

4

Общо:

170

32

43

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

10 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

96

21

-

РУ Горна Оряховица

47

8

29

РУ Елена

7

2

8

РУ Павликени

7

1

2

РУ Полски Тръмбеш

9

1

0

РУ Свищов

21

4

9

РУ Стражица

2

0

2

Общо:

189

37

50

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

09 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

70

18

-

РУ Горна Оряховица

43

3

20

РУ Елена

3

0

4

РУ Павликени

9

3

5

РУ Полски Тръмбеш

6

0

5

РУ Свищов

28

9

10

РУ Стражица

4

0

1

Общо:

163

33

45

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

08 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

92

25

-

РУ Горна Оряховица

47

5

19

РУ Елена

7

4

2

РУ Павликени

17

5

5

РУ Полски Тръмбеш

9

0

1

РУ Свищов

30

4

6

РУ Стражица

3

0

2

Общо:

205

43

35

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

05 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

64

26

-

РУ Горна Оряховица

37

16

16

РУ Елена

6

0

5

РУ Павликени

14

5

8

РУ Полски Тръмбеш

4

0

1

РУ Свищов

20

4

6

РУ Стражица

1

0

0

Общо:

146

51

36

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

04 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

76

27

-

РУ Горна Оряховица

29

8

17

РУ Елена

1

2

3

РУ Павликени

13

0

0

РУ Полски Тръмбеш

3

0

3

РУ Свищов

21

5

9

РУ Стражица

8

0

1

Общо:

151

42

33

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

03 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

88

32

-

РУ Горна Оряховица

33

12

17

РУ Елена

7

2

2

РУ Павликени

12

2

6

РУ Полски Тръмбеш

2

0

3

РУ Свищов

11

3

8

РУ Стражица

2

0

1

Общо:

155

51

37

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

02 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

69

29

-

РУ Горна Оряховица

33

8

16

РУ Елена

5

0

4

РУ Павликени

14

1

5

РУ Полски Тръмбеш

4

0

2

РУ Свищов

19

1

6

РУ Стражица

6

2

4

Общо:

150

29

37

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

01 юни 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

92

22

-

РУ Горна Оряховица

39

7

18

РУ Елена

8

1

7

РУ Павликени

16

1

6

РУ Полски Тръмбеш

4

1

2

РУ Свищов

19

1

6

РУ Стражица

5

0

0

Общо:

183

33

39


Изображения

 30 юни 2020 | 16:59