МВР

ОД Велико Търново

 

01 април 2021

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 01.04.2021 Г.
Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

09 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

72

25

-

РУ Горна Оряховица

36

4

11

РУ Елена

7

0

2

РУ Павликени

13

2

6

РУ Полски Тръмбеш

9

3

3

РУ Свищов

26

5

3

РУ Стражица

7

0

1

Общо:

170

39

26


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

08 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

62

21

-

РУ Горна Оряховица

28

6

8

РУ Елена

8

2

3

РУ Павликени

11

0

3

РУ Полски Тръмбеш

6

1

2

РУ Свищов

15

4

6

РУ Стражица

7

0

2

Общо:

137

34

24


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

53

15

-

РУ Горна Оряховица

28

2

7

РУ Елена

9

0

3

РУ Павликени

10

5

2

РУ Полски Тръмбеш

5

4

0

РУ Свищов

16

0

11

РУ Стражица

9

2

2

Общо:

130

28

25


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

06 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

81

19

-

РУ Горна Оряховица

42

1

12

РУ Елена

3

0

2

РУ Павликени

15

7

7

РУ Полски Тръмбеш

8

2

1

РУ Свищов

25

4

9

РУ Стражица

8

0

3

Общо:

182

33

34


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

05 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

108

43

-

РУ Горна Оряховица

39

8

7

РУ Елена

6

3

2

РУ Павликени

12

0

8

РУ Полски Тръмбеш

3

5

3

РУ Свищов

17

4

4

РУ Стражица

5

0

1

Общо:

190

63

25


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

02 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

58

17

-

РУ Горна Оряховица

30

5

12

РУ Елена

3

0

5

РУ Павликени

11

4

4

РУ Полски Тръмбеш

3

1

3

РУ Свищов

18

2

2

РУ Стражица

3

2

0

Общо:

126

31

26


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

01 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

42

16

-

РУ Горна Оряховица

12

1

4

РУ Елена

3

0

0

РУ Павликени

7

2

5

РУ Полски Тръмбеш

5

1

1

РУ Свищов

13

3

1

РУ Стражица

2

0

1

Общо:

84

23

12

Изображения

 09 април 2021 | 17:06