МВР

ОД Велико Търново

 

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 30.04.2020 г.

30 апр 2020

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че в РУ – Стражица, П. Тръмбеш и Павликени при ОДМВР – В. Търново няма осигурен достъп за хора с увреждания, възрастни с намалена подвижност и/или затруднения в предвижването (не са изградени рампи или др. подобни съоръжения).

В тази връзка при необходимост в звената БДС към РУ на МВР или сектор БДС – ОДМВР В. Търново може да се подаде заявление за посещение с мобилна биометрична станция за приемане на заявления за издаване на документи за самоличност.
Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - В. Търново имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената на БДС  на територията на областта.

Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне за удобството на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.

Готовите документи се получават в звено БДС при ОДМВР - В. Търново, където е подадено заявлението.

В тази връзка е и предоставената по-долу информация за натовареността на отделните звена по районни управления.

Поделение

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

30 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

37

11

-

РУ Горна Оряховица

16

1

8

РУ Елена

3

0

0

РУ Павликени

12

0

6

РУ Полски Тръмбеш

6

0

3

РУ Свищов

14

4

4

РУ Стражица

1

0

0

Общо:

89

16

21

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

29 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

39

4

-

РУ Горна Оряховица

19

4

15

РУ Елена

2

0

4

РУ Павликени

8

1

3

РУ Полски Тръмбеш

5

0

1

РУ Свищов

11

3

4

РУ Стражица

2

3

1

Общо:

86

15

28

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

28 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

30

9

-

РУ Горна Оряховица

8

3

6

РУ Елена

4

1

1

РУ Павликени

6

0

2

РУ Полски Тръмбеш

11

1

2

РУ Свищов

8

2

4

РУ Стражица

3

1

2

Общо:

70

17

17

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

27 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

37

7

-

РУ Горна Оряховица

27

8

5

РУ Елена

4

1

3

РУ Павликени

7

0

4

РУ Полски Тръмбеш

2

0

2

РУ Свищов

6

4

4

РУ Стражица

4

1

3

Общо:

87

21

21

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

24 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

44

4

-

РУ Горна Оряховица

8

1

7

РУ Елена

4

0

1

РУ Павликени

3

0

3

РУ Полски Тръмбеш

5

0

2

РУ Свищов

15

2

1

РУ Стражица

4

0

1

Общо:

83

7

15

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

23 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

24

4

-

РУ Горна Оряховица

20

4

11

РУ Елена

2

0

2

РУ Павликени

6

1

3

РУ Полски Тръмбеш

4

0

0

РУ Свищов

9

1

3

РУ Стражица

4

2

3

Общо:

69

12

22

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

22 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

28

10

-

РУ Горна Оряховица

23

4

11

РУ Елена

4

0

2

РУ Павликени

6

1

2

РУ Полски Тръмбеш

3

0

0

РУ Свищов

11

0

5

РУ Стражица

6

0

0

Общо:

81

15

20

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

21 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

27

5

-

РУ Горна Оряховица

31

4

7

РУ Елена

2

0

3

РУ Павликени

3

1

2

РУ Полски Тръмбеш

5

4

4

РУ Свищов

6

1

3

РУ Стражица

7

0

1

Общо:

81

15

20Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

16 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

32

6

-

РУ Горна Оряховица

10

0

7

РУ Елена

3

1

0

РУ Павликени

4

0

2

РУ Полски Тръмбеш

1

3

6

РУ Свищов

7

3

2

РУ Стражица

7

0

2

Общо:

64

13

19

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

15 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

35

7

-

РУ Горна Оряховица

11

1

6

РУ Елена

2

0

1

РУ Павликени

4

0

0

РУ Полски Тръмбеш

1

0

0

РУ Свищов

12

1

9

РУ Стражица

6

0

0

Общо:

71

9

16

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

14 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

31

3

-

РУ Горна Оряховица

16

3

9

РУ Елена

1

0

0

РУ Павликени

3

0

2

РУ Полски Тръмбеш

4

0

2

РУ Свищов

11

2

3

РУ Стражица

3

0

0

Общо:

69

8

16

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

13 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

33

5

-

РУ Горна Оряховица

17

3

7

РУ Елена

3

0

0

РУ Павликени

4

0

2

РУ Полски Тръмбеш

5

0

3

РУ Свищов

10

7

1

РУ Стражица

3

2

0

Общо:

75

17

13

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

10 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

24

9

-

РУ Горна Оряховица

13

0

5

РУ Елена

4

0

1

РУ Павликени

2

1

0

РУ Полски Тръмбеш

6

0

1

РУ Свищов

8

2

3

РУ Стражица

1

0

0

Общо:

58

12

10

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

09 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

22

3

-

РУ Горна Оряховица

15

2

5

РУ Елена

3

0

2

РУ Павликени

3

0

2

РУ Полски Тръмбеш

3

0

0

РУ Свищов

10

1

2

РУ Стражица

0

0

1

Общо:

56

6

12

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

08 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

29

6

-

РУ Горна Оряховица

13

2

7

РУ Елена

0

0

1

РУ Павликени

1

0

2

РУ Полски Тръмбеш

5

2

1

РУ Свищов

8

2

3

РУ Стражица

5

0

1

Общо:

61

12

15

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

17

6

-

РУ Горна Оряховица

15

0

3

РУ Елена

1

0

3

РУ Павликени

4

1

5

РУ Полски Тръмбеш

5

0

3

РУ Свищов

4

0

2

РУ Стражица

4

0

2

Общо:

50

7

18

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

06 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

28

5

-

РУ Горна Оряховица

13

3

4

РУ Елена

5

1

0

РУ Павликени

2

1

1

РУ Полски Тръмбеш

3

0

0

РУ Свищов

3

3

2

РУ Стражица

4

0

3

Общо:

58

13

10

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

03 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

15

1

-

РУ Горна Оряховица

6

1

1

РУ Елена

1

0

0

РУ Павликени

0

0

1

РУ Полски Тръмбеш

2

0

0

РУ Свищов

8

0

5

РУ Стражица

0

0

1

Общо:

32

2

8

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

02 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

15

1

-

РУ Горна Оряховица

11

1

5

РУ Елена

2

0

0

РУ Павликени

2

0

2

РУ Полски Тръмбеш

5

0

3

РУ Свищов

1

0

1

РУ Стражица

3

0

0

Общо:

39

2

11

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

01 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

19

3

-

РУ Горна Оряховица

12

2

5

РУ Елена

0

0

0

РУ Павликени

0

0

1

РУ Полски Тръмбеш

5

0

1

РУ Свищов

4

3

3

РУ Стражица

1

1

0

Общо:

41

9

10


 30 април 2020 | 16:44