МВР

ОД Велико Търново

 

04 януари 2022

Предприети мерки по издаване на български документи за самоличност - 04.01.2022 г.

Натовареност на звената "Български документи за самоличност" в ОДМВР - В. Търново по дни:Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

14 януари 2022 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

68

26

-

РУ Горна Оряховица

26

15

16

РУ Елена

14

0

9

РУ Павликени

11

3

16

РУ Полски Тръмбеш

8

4

4

РУ Свищов

25

6

4

РУ Стражица

3

1

2

Общо:

155

55

51


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

13 януари 2022 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

68

34

-

РУ Горна Оряховица

24

5

15

РУ Елена

14

3

4

РУ Павликени

9

1

7

РУ Полски Тръмбеш

10

2

7

РУ Свищов

22

3

12

РУ Стражица

6

0

4

Общо:

153

48

49


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

12 януари 2022 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

86

45

-

РУ Горна Оряховица

37

11

20

РУ Елена

5

1

3

РУ Павликени

17

3

9

РУ Полски Тръмбеш

8

2

6

РУ Свищов

18

5

9

РУ Стражица

16

1

5

Общо:

187

68

52


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

11 януари 2022 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

101

29

-

РУ Горна Оряховица

29

9

9

РУ Елена

11

1

1

РУ Павликени

20

2

5

РУ Полски Тръмбеш

14

1

4

РУ Свищов

31

9

5

РУ Стражица

21

1

2

Общо:

227

52

26


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

10 януари 2022 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

116

53

-

РУ Горна Оряховица

60

15

18

РУ Елена

18

5

4

РУ Павликени

23

5

10

РУ Полски Тръмбеш

29

2

8

РУ Свищов

36

3

14

РУ Стражица

15

0

4

Общо:

297

83

58


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 януари 2022 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

86

25

-

РУ Горна Оряховица

44

9

25

РУ Елена

12

4

1

РУ Павликени

18

3

6

РУ Полски Тръмбеш

8

6

6

РУ Свищов

31

4

12

РУ Стражица

9

0

4

Общо:

208

51

54


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

06 януари 2022 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

86

35

-

РУ Горна Оряховица

38

16

16

РУ Елена

13

4

5

РУ Павликени

21

2

15

РУ Полски Тръмбеш

9

2

5

РУ Свищов

25

2

19

РУ Стражица

8

3

4

Общо:

200

64

64


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

05 януари 2022 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

115

45

-

РУ Горна Оряховица

55

6

23

РУ Елена

17

4

4

РУ Павликени

17

4

12

РУ Полски Тръмбеш

11

2

8

РУ Свищов

28

6

24

РУ Стражица

0

0

0

Общо:

243

67

71

 

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

04 януари 2022 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

81

77

-

РУ Горна Оряховица

43

12

16

РУ Елена

24

6

1

РУ Павликени

26

4

9

РУ Полски Тръмбеш

16

7

7

РУ Свищов

37

5

8

РУ Стражица

5

0

2

Общо:

232

111

43

Изображения

 14 януари 2022 | 17:33