МВР

ОД Велико Търново

 

14 септември 2021

Предприети мерки за осигуряване на безопасността на учащите през новата учебна година

В навечерието на Първия учебен ден в ОДМВР – В. Търново са предприети необходимите мерки за осигуряване на спокойна и безопасна учебна година. Традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“  ще се проведе в периода септември – октомври 2021 г. Времето от 15 до 22 септември е обявено за  Седмица на детската пътна безопасност под надслов „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“, а 21 септември ще бъде Ден за превенция. Той е обявен от министъра на вътрешните работи за Ден без загинали на пътя в контекста на Дните на безопасността на пътя и на ROADPOL – Европейската мрежа на службите на пътна полиция.
И тази година съвместно със служители на РД „ПБЗН“ – В. Търново са извършени охранителни проверки на сградите на 60 училищата и 35 детски градини. Проведени са работни срещи с ръководствата на 7 охранителните фирми, извършващи охрана и пропускателен режим в учебните заведения. Служители от полицейските управления и Пътна полиция са извършили огледи на сигнализацията и пътната маркировка, уличното осветление и предпазните огради и пешеходните ограждения. Изпратени са 14 сигнални писма до кметства и 17 до собственици на пътя за отстраняване на констатирани нередности. Проведени са 104 срещи за планиран на мерки за опазване на обществения ред и сигурност. Планирани са специализирани полицейски операции в питейни и увеселителни заведения, с цел недопускане присъствието на малолетни  и непълнолетни в тях, както и продажбата на алкохол и тютюневи изделия на деца. Планиран е контрол на търговските обекти в близост до детски и учебни заведения за недопускане продажбата на забранени изделия. При необходимост ще се съставят предупредителни протоколи на нарушителите. 
Полицейските наряди ще имат за задача и да следят за продажбата на наркотични вещества в районите на училищата.
В първия учебен ден и по време на Седмицата за превенция на детската пътна безопасност при присъствено обучение и при спазване на противоепидемичните мерки ще проведат беседи с първокласниците и техните родители за рисковете при тежки пътни произшествия с участието на деца.Ще се акцентира върху опасните зони, пешеходни преходи и кръстовища. Служителите, подпомагащи пътното движение ще регулират трафика на автомобили и пешеходци, с цел осигуряване на безопасното пресичане на децата и техните придружители.  
Продължават съвместните графици и за посещение и изнасяне на беседи в часовете на класа, в рамките на Националната програма „Работата на полицията в училище“.
През периода на предстоящата учебна година ще се осигури полицейско присъствие, с превантивен ефект преди и в края на учебните часове.
И тази година ще продължат изнасянето на 10-минутни беседи по пътна безопасност от служители на Пътна полиция. С РУО и ръководствата на учебните заведения се съгласуват и участия в родителски срещи, с включена тема по пътна безопасност за ангажиране и активиране на настоятелствата за подобряване на детската пътна безопасност. 

Статистика: От началото на годината до 10 септември 2021 г. на територията на област В. Търново са регистрирани общо 754 пътно-транспортни произшествия, от тях 146 тежки,с 20 загинали и 177 ранени граждани.
В периода 1 юни – 31 август 2021 г. в 13 пътни инциденти, настъпили на територията на ОДМВР В. Търново са пострадали 14  деца в различните възрастови групи.От тях 4-ма пешеходци, 3-ма водачи и 7 пътници, като най-малкият от тях на 2 години. През същия период на миналата година в 11 тежки пътни инцидента са пострадали 11 деца, от тях 2 –ма пешеходци, 2-ма водачи и 7пътника.  
 

Практически препоръки

за безопасност на пътя – учебна 2021/2022 година                        

 

ЗА учениЦИ

 

научи се да се пазиш сам!

 

ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША

 • Избери с родителите си най-безопасния и кратък маршрут до училище.

 • Припомни си правилата за пешеходци.

 • Винаги:

 • пресичай на зелено;

 • се движи по тротоара;

 • използвай подлезите и надлезите за пешеходци;

 • върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.

 • Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те видели!

 • Използвай светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи, закрепени за облеклото или раницата.

 • Дори да закъсняваш за училище, спазвай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.

 • На опасно или натоварено кръстовище пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

 • С родителите си набележи към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.

   

  до училище с велосипед

 • Заедно с родителите си провери изправността на колелото.

 • Изберете заедно най-безопасния маршрут до училище.

 • Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

  ПОМНИ, че:

 • велосипедът е пътно превозно средство, а

 • велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;

 • до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по троатара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;

 • навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;

 • велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

 • Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

 • Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.

 • Помни, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

   

  ЗА родителИ

   

  ПОМНИ!

  децата не са възрастни.

  Безопасността на твоето дете е най-важна.

  Детето е уязвимо, когато е само на пътя.

   

  АКО ИМАШ първокласник

 • Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.

 • Заедно преминете няколко пъти по маршрута.

 • Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.

 • В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.

 • Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пътя.

 • Винаги бъди за пример! Не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.

 • При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.

 • Предварително се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

   

  Ако возиш детето до училище

 • Провери изправността на използваната обезопасителна система за деца.

 • Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.

 • Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.

 • Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

 • Ако детето ходи самò до училище

 • Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.

 • Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:

 • Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено.

 • Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.

 • Обърни внимание на детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.

 • Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.

 • Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

 • Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

   

  Ако детето СЕ ДВИЖИ ДО училище с велосипед

   

  зАЕДНО

 • Проверете техническата изправност на колелото.

 • Изберете най-безопасния маршрут до училище.

 • Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:

 • велосипедът е пътно превозно средство, а

 • велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;

 • до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

 • когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

 • за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.

 • Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.

 • Настоявай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

 • Напомняй на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

   

  ЗА водачи

   

  важно!

  Децата са част от движението на пътя и още се учат да се пазят сами.

   

  ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай детско или учебно заведение

 • Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички пътен инцидент.

 • Винаги  бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но нерядко някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила. 

 • Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

 • Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

   

  ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до УЧИЛИЩЕ

 • Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.

 • Винаги имай готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение

 • Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.   

 • Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.

 • Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.

 • При катастрофа на пътя подай сигнал на телефон 112.

   


Изображения

 14 септември 2021 | 10:00