МВР

ОД Велико Търново

 

10 май 2019

По-малко пътни произшествия, с по-малко пострадали и без загинали в област В. Търново, отчитат от Пътна полиция

От началото на годината до края на месец април

От началото на годината до края на месец април на територията на област В. Търново са регистрирани общо 337 пътно-транспортни произшествия, което е с 130 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. От тях 49 са тежки, за предходния период тежките инциденти са били 71. Загинали граждани няма. През 2018 г. те са били 4-ма. Ранените тази година са 86, което е с три по-малко в сравнение със същия период на 2018 г. Намаление се отчита по всички показатели.
Като причина за допуснатите пътно транспортни произшествия най-често се посочва по вина на водача – 330 ПТП. При тези произшествия са ранени 85 граждани. Останалите 6 са настъпили по други причини, при тях е пострадал 1 гражданин.
Основната причина за настъпване на произшествия по вина на водача е несъобразената скорост. По тази причина са настъпили 87 ПТП, при които са ранени 29 граждани, неправилни маневри – 76 ПТП, с ранени 14 граждани. Като основна причина за настъпване на ПТП по вина на водачите може да се посочи и отнемането на предимство – 43 ПТП, с 22 ранени. Поради неспазване на дистанция са настъпили 38 ПТП, с 4 ранени. Поради друго нарушение на водачите са настъпили 92 ПТП, при които са пострадали 17 граждани.
През периода са регистрирани 15 ПТП с участието на пешеходци, от които 12 тежки, с 13 ранени граждани.  Загинали няма. За същия период на 2018 г. са настъпили 21 ПТП с пешеходци, с 18 ранени и 2 загинали. По този показател се отчита намаление на ПТП с 6, при убитите с 2, а при ранените с 5.
Особен акцент през отчетния период в дейността по контрол на пътното движение бе поставен върху контрола на пешеходците и водачите, отнемащи предимство на пешеходни пътеки. При проведените 8 СПО по тази линия са санкционирани 811 пешеходци, с 437 повече спрямо предходния период и 49 водачи, с 12 повече.
В населените места от началото на 2019 г. са настъпили 214 ПТП, извън населено място са 122. В сравнение със същия период на 2018 г. те са намалели за населено място със 71, а извън населено място с 60. Тежките ПТП в населено място са били 23, с 28 ранени, без загинали, а извън населено място – 26 с 58 ранени. За същия период на 2018 г. броят на тежките ПТП в населено място е бил 35, с 37 загинали и извън населено място – 36, с 4-ма загинали и 52 ранени.
През периода служителите, осъществяващи контрол на пътното движение в сектор Пътна полиция и Районни управления при  ОДМВР – В. Търново са съставили общо 3329 акта за установени нарушения по ЗДвП, което е с 652 повече спрямо същия период на предходната година. Наложени са 20788 глоби с фиш, което е с 5 414 повече от предходната година.  От всички глоби наложени с фиш 9791 са наложени с известия по фиш, което е с 2061 повече спрямо 2018 г. 10 997 са издадените електронни фишове за превишена скорост, което е с 3352 повече, спрямо 2018 г. Издадените електронни фишове за превишена скорост са на стойност 1 727 370 лв., от тях са платени 8173 на стойност 1 184 090  лв.
Насочеността на контролната дейност през отчетения период е както следва: 10997 за превишена скорост, за неспазване предимство, знаци и сигнали – 1395, неправилни маневри – 229, неизползване на обезопасителен колан или каска –554, управление на техническо неизправно МПС – 647, управление след употреба на алкохол общо 106, до 1.2 промила – 60, над 1.2 % – 46, - управление след употреба на НВ-15, неправоспособни – 106, ползване на мобилен телефон по време на движение – 191.
От началото на годината до края на месец април са наложени 707 принудително административни мерки, от които за отнемане на СУМПС - 524; за временно спиране от движение на МПС – 49; за прекратяване на регистрацията на МПС - 133.
Образувани са 181 бързи производства, от тях 93 за шофиране, след употреба на алкохол и наркотични вещества, 20 за неправоспособност и 68 за нерегистриран автомобил.
През отчетния период са проведени 245 специализирани полицейски операции по безопасност на движението, от тях 52 по метода „Широкообхватен контрол”; взето е участие в 48 комисии, съвети, работни групи, семинари, конференции и др.; изнесени са 15 уроци в рамките на програма „Детско полицейско управление”; проведени 96 превантивни беседи по безопасност на движението с деца, ученици, учители и родители; изпратени сигнални писма до стопаните на пътя - 65.

Изображения

 10 май 2019 | 11:42